Tag Archives: erguvan

Erguvans of Moda

Erguvan, Judas Tree, Moda-İstanbul, photos by ozgur ozkok

Erguvan, Judas Tree, Moda-İstanbul, photos by ozgur ozkok

Continue reading

Erguvans

Erguvan tree, Istanbul, pentax k10d

Erguvan tree, Istanbul, pentax k10d

Erguvans

Love in shade, Erguvans

Love in shade, Erguvans

Love in shade, Erguvans

Istanbul-Moda, Erguvan, pentax k10d

Istanbul-Moda, Erguvan, pentax k10d

Erguvan close-up

Istanbul-Moda, Erguvan, pentax k10d

Istanbul-Moda, Erguvan, pentax k10d

Erguvans

Istanbul-Moda, Erguvan, pentax k10d

Istanbul-Moda, Erguvan, pentax k10d

Last erguvans

Istanbul-Moda, Erguvan, pentax k10d

Istanbul-Moda, Erguvan, pentax k10d