Holy places


(I am editing  this list.  please visit again and  comment for your corrections)

Istanbul Mosques List, Istanbul Camii listesi

Eski İstanbul yarımadası, Suriçi şehir, Old Istanbul, Historical Istanbul peninsula

Yavuzselim

Aksaray

 • Abbas Ağa Camii, Aksaray
 • Daltaban Mescidi, Aksaray
 • Çakırağa Camii, Aksaray
 • Hacı Bayram Kaftani Camii, Aksaray
 • Kemal Paşa Camii, Aksaray
 • Murat Paşa Camii, Aksaray

Eminönü

Topkapı sarayı, Topkapi palace

 • Abdülmecit Camii, Topkapı Sarayı
 • Ağalar Camii, Topkapı Sarayı

Defterdar

 • Abdülvedut Camii, Defterdar

Halıcıoğlu

 • Abdüsselam Camii, Halıcıoğlu

Karagümrük

 • Açbaş Mescidi, Karagümrük

Babıali, Cağaloğlu

 • Ağa Camii, Babıali
 • Çatalçeşme Mescidi, Cağaloğlu

Beyazıd

 • Ağa camii, Beyazıt Mercan
 • Bayezid Camii, Bayezid
 • İmam Hanı Mescidi, Bayezid
 • İbrahim Paşa Camii, Mercan
 • Kaptan İbrahim Paşa Camii, Bayezid
 • Mercan Ağa Camii, Mercan

Kocamustafapaşa

 • Ağaçayırı Mescidi, K.M.Paşa
 • Ağaçkakan Camii, K.M.Paşa
 • Ali Fakih Camii, K.M.Paşa
 • Çınar Mescidi, Kocamustafapaşa
 • Duhaniye m, Kocamustafapaşa
 • Küçük Efendi Camii, Kocamustafapaşa
 • Hacı Hamza Camii, Kocamustafapaşa
 • Haydar Ağa Mescidi, Kocamustafapaşa
 • Meşeli Mescidi, Kocamustafapaşa
 • Sümbül Efendi Camii, Kocamustafapaşa
 • Ramazan Efendi Camii, Kocamustafapaşa

Ahırkapı

Kürkçübaşı

 • Ahmet Kethüda Camii, Kürkçübaşı

Hırkaişerif

 • Akseki Kemalettin Camii, Hırkaişerif
 • Akşemsettin Camii, Hırkaişerif

Marpuççular

 • Alacamescit, Marpuççular

Eyüp

 • Ali Paşa Camii, Eyüp
 • Arpacı Hayreddin Mescidi, Eyüp
 • Balçık tekkesi Mescidi, Eyüp
 • Baba Haydar Mescidi, Eyüp
 • Abdülkadir Efendi Mescidi, Eyüp
 • Cezri Kasım Paşa Camii, Eyüp
 • Büyük İskele Camii, Eyüp
 • Bey Camii, Eyüp
 • Defterdar Camii, Eyüp
 • Darülhadis Medresesi Mescidi, Eyüp
 • Evlice Baba Camii, Eyüp
 • Eyüp Sultan Camii, Eyüp
 • Dökmeciler Camii, Eyüp
 • Kasım Çavuş camii, Eyüp
 • İslam Bey Camii, Eyüp
 • Kapıağası Mescidi, Eyüp
 • Kızıl Mescidi, Eyüp
 • Kısırmandıra Camii, Eyüp
 • Murtaza Efendi Tekkesi Camii, Eyüp
 • Müzevvir Mescidi, Eyüp
 • Nişancılar Camii, Eyüp
 • Otakçılar Mescidi, Eyüp
 • Sofular Mescidi, Eyüp

Kağıthane

 • Alibey Karyesi Mescidi, Kağıthane

Saraçhane

 • Amcazade Hüseyin Paşa Mescidi., Saraçhane

Unkapanı

 • Arabacılar Mescidi, Unkapanı
 • Emir Buhari Tekkesi Mescidi, Unkapanı
 • Hacıkadın Camii, Unkapanı
 • İbnimeddas Mescidi ,Başmakçızade Mescidi, Unkapanı
 • Sağrıcılar Mescidi, Unkapanı
 • Sarı Bayezid Camii, Unkapanı
 • Şepsafa Camii, Unkapanı  , Şepsafa Hatun Camii
 • Üçmihraplı Cami, Unkapanı


Otakçılar

 • Aşçıbaşı Camii, Otakçılar

Cibali

 • Aşık Paşa Camii, Cibali
 • Cibali Mescidi, Cibali

Fatih

 • Aşık Paşa tekkesi Mescidi, Fatih
 • Bali paşa Camii, Fatih
 • Bıçakçı Camii, Fatih
 • Eski İmaret Camii, Fatih
 • Ahmet paşa Camii, Çarşamba
 • Beyceğiz Mescidi, Çarşamba
 • Dülgerleroğlu Camii, Fatih
 • Hırkai Şerif Camii, Fatih
 • Hüsam Bey camii, Fatih
 • Fatih Camii, Fatih , Fatih Mosque
 • Kumrulu mescidi, Fatih
 • İsmail Ağa Camii, Çarşamba

Atışalanı

 • AtIşalan Camii, Atışalan

Çemberlitaş

 • Atik Ali Paşa Camii, Çemberlitaş

Silivrikapı

 • Bala Camii, Silivrikapı

Balat

 • Balat Camii, Balat
 • Balat İskelesi Camii, Balat
 • Çavuş MEscidi, Balat
 • Dırağman Camii, Balat
 • Kürkçü Mescidi, Balat
 • Fenerkapısı Mescidi, Fener

Topkapı

 • Bayazıt ağa Camii, Topkapı
 • Takyeci Mescidi, Topkapı
 • Pazartekke Mescidi, Topkapı
 • Kürkçü Camii, Topkapı
 • Manastır Mescidi, Topkapı
 • Gazi Ahmet Paşa Camii, Topkapı

Samatya

 • Bayazıtı cedid Mescidi, Samatya
 • Çilingirler Mescidi, Samatya
 • Etyemez Tekkesi Mescidi, Samatya
 • Hacıkadın Camii, Samatya
 • Arapkapısı Mescidi, Samatya
 • Kasap İlyas Camii, Samatya

Haseki

 • Bayrampaşa tekkesi Mescidi, Haseki

Kadırga

 • Behram Çavuş Camii, Kadırga
 • Bostan Mescidi, Kadırga
 • Dizdariye Camii, Kadırga

Cerrahpaşa

 • Canbaziye Camii, Cerrahpaşa
 • Cerrah Mehmet Paşa Camii, Cerrahpaşa

Davutpaşa

 • Davutpaşa Camii, Davutpaşa
 • Davutpaşa İskelesi Mescidi, Davutpaşa

Ayvansaray

 • Ayvansaray Mescidi, Ayvansaray
 • Emir Buhari Tekkesi Mescidi, Ayvansaray
 • Koca Mustafa Paşa Camii, Ayvansaray
 • Hz. Cabir Camii

Süleymaniye

Uzunçarşı

 • Çukurçeşme Mescidi, Uzunçarşı

Kapalıçarşı

 • Bodrrumhanı Camii, Kapalıçarşı
 • Merdivenli Camii, Kapalıçarşı

Şehremini

 • Cafer ağa Mescidi, Şehremini
 • Ereğli Camii, Şehremini
 • Gülşeni Tekkesi Mescidi, Şehremini
 • İskender Ağa Camii, Şehremini

Mevlanakapı

 • Hacı Evliya Camii, Mevlanakapı

Zeyrek

Vefa

Galata

 • Karanlık Mescit-Galata
 • Eski Yağkapanı Camii-Galata
 • Emekyemez Camii-Galata
 • Azapkapı Camii-Galata
 • Arap Camii-Galata
 • Alaca Mescit-Galata
 • Kemankeş Mustafa Paşa Camii-Galata
 • Kurşunlu Mahzen Camii-Galata
 • Okçu Musa Camii-Galata
 • Sultan Beyazıt Mescidi-Galata

Karaköy

Bekir Paşa Camii, (Hekimoğlu Ali Paşa Camii yanı)
# Bezmialem Valide Sultan Camii, Guraba
# Bezzaziye Mescidi, uzunçarşı
# Bodrum Camii, Laleli
# Burmalı Mescidi, Şehzadebaşı
# Bursa Tekkesi Mescidi, Bahçekapı

## Çadırcı Mescidi, Kumkapı
# Çırçır Mescidi, Çırçır  # Hacıhasanzade Mehmet Efendi Mescidi, Çırçır
# Ayasofya Camii (Müze)
# Aydınoğlu Mescidi, Salkımsöğüt
# Çivizade Mescidi, Pazartekke

# Çorlulu Ali Paşa Camii, Çarşıkapı  # Halıcı Hasan Mescidi, Çarşıkapı
# Çuhacılar Hanım, Nuruosmaniye

Daya hatun Camii, Mahmutpaşa
# Demirtaş Mescidi, Kantarcılar
# Denizabdal Mescidi, Çapa
# Derviş Ali Camii, Karagümrük
# Emani Mescidi, Eğrikapı
# Emin Sinan Mescidi, Gedikpaşa  # Gedikpaşa Camii, Gedikpaşa
# Emir Buhari Mescidi, Sarıgüzel
# Etmeydanı Mescidi, Sofular
# Fatih Camii, Kazlıçeşme

# Ferhad Paşa Camii, Çatalca
# Fethiye Camii, Fethiye, Fethiye museum, Pammakaristos Church
# Firuz Ağa Camii, Divanyolu
# Fuat Paşa Camii, Yerebatan

# Gül Camii, Küçükmustafapaşa
# Güren Camii, Sultanhamam  # Hubyar Mescidi, Sultanhamam
# Hacı Ali Paşa Camii, Rami
# Hacı Evhat Camii, Yedikule

# Hacı Hatun Camii, Zeytinburnu # Hatice Hatun Camii, Zeytinburnu
# Handan Ağa Mescidi, Hasköy
# Hasan Halife Camii, Sarıgüzel
# Hasan Hüseyin Mescidi, Edirnekapı  # Kariye Camii, Edirnekapı (müze)
# Haseki Camii, Haseki
# Hatice Sultan Camii, Tekfur Sarayı
# Hekimoğlu Ali Paşa camii, Hekimoğlu Alipaşa
# Hidayet Camii, Eminönü # Hocapaşa Camii, Sirkeci # Kanlı Fırın Mescidi, Eminönü
# Hoşkadem Camii, Şehzadebaşı
# Humbaracıyan Kışlası Mescidi, Halıcıoğlu
# Hürrem Çavuş Camii, Hırkaişerif
# İbrahim Paşa Camii, Muhsine Hatun Camii, Kumkapı
# İbrahim Paşa Camii, Silivrikapı
# İbrahim Paşa Darülhadis Mescidi, Şehzadebaşı # Kadı Hüsamettin Camii, Şehzadebaşı
# İshak Paşa Camii, Ayasofya
# İskender Paşa Mescidi, Sarıgüzel
# İvaz Efendi Camii, Eğrikapı
# Kabakulak Mescidi, Hırkaişerif
# Kadı Sadi Mescidi, Drağman
# Kadırga nam., Kadırga
# Kağıthane Karyesi Mescidi, Kağıthane
# Kantarcılar Mescidi, Kantarcılar
# Kaptan Hasan Paşa Camii, Haydar
# Kara Derviş Camii, Bakırköy
# Kara Mustafa Paşa Camii, Çarşıkapı
# Karagümrük Mescidi, Karagümrük  # Kethüda Kadın Camii, Karagümrük
# Karaki Mescidi, Sölkımsöğüt
# Kasaplar Mescidi, Yedikule  # Kürkçübaşı mescidi, Yedikule

# Katip kasım camii, Yenikapı
# Keçeci Mescidi, Hasköy  # Kiremitçi Mescidi, Hasköy
# Kefeli Camii, Kariye
# Kepenekçi Sinan Mescidi, Kantarcılar
# Kızıl Minare Mescidi, Horhor
# Kiçi Hatun Mescidi, Haseki

# Kitabhane Mescidi, Laleli
# Koruk Mescidi, Şehremini
# Köçek Mescidi, Mahmutpaşa  # Mahmutpaşa Camii, Mahmutpaşa
# Köprülü Mescidi, Çemberlitaş
# Kul Camii, Atpazarı
# Kutlutepe Camii, Bakırköy
# Küçük Ayasofya Camii, Küçükayasofya
# Küçükmustafapaşa Mescidi, Küçükmustafapaşa

# Laleli Camii, Laleli
# Levent Camii, Levent, Beşiktaş
# Lütfi Paşa Mescidi, Çapa

# Makasçılar Mescidi, Çarşıkapı  # Mimar Hayreddin Mescidi, Çarşıkapı
# Malcı Camii, Yedikule

# Melek Hatun Camii, Mevlanakapı   # Mimar Acem Ali Camii, Mevlanakapı # Merkez Efendi Camii, Mevlanakapı sur dışı
# Mesih Mehmed Paşa Camii, Karagümrük
# Mihrimah Sultan Camii, Edirnekapı

# Molla Aşki Mescidi, Balat

# Muameleci Mescidi, Mesihpaşa
# Murat Molla Tekkesi Mescidi, Çarşamba # Sankiyedim Mescidi, Fatih
# Müftü Ali Mescidi, Küçükmustafapaşa

# Nallı Mescit, Babıali
# Nazmi Tekkesi Mescidi, Şehremini  # Odabaşı Camii, Behruz ağa camii, Şehremini
# Neslişah Camii, Edirnekapı
# Nişancı Mehmet Paşa c, Kumkapı
# Nişancı Paşa Camii, Fatih
# Nuruosmaniye Camii, Nuruosmaniye
# Orta Camii, Sofular
# Osmaniye Camii, Bakırköy
# Özbekler Tekkesi Mescidi, Kadırga
# Pertevniyal Valide Sultan Camii, Aksaray
# Piri Paşa Mescidi, Sütlüce

# Rüstem Paşa Camii, Tahtakale
# Sadabat Camii, Kağıthane

# Saka Çeşmesi Camii, Çakmakçılar
# Samanveren Mescidi, Uzunçarşı

# Saraçdoğan Mescidi, Çapa

# Sarmaşık Mescidi, Edirnekapı
# Savak Mescidi, Savaklar
# Sekbanbaşı Mescidi, Koska
# Seyyit Ömer Camii, Altımermer
# Simkeş Mescidi, Şehremini
# Sitti Hatun Mescidi, Silivrikapı
# Sofular Mescidi, Aksaray

# Soğanağa m, Bayezid
# Sokollu Mehmed Paşa Camii, Kadırga
# Sultanahmet Camii, Sultanahmet
# Sütlüce Camii, Sütlüce
# Şahsultan Camii, Davutpaşa
# Şahsultan Camii, Eyüp
# Şahugeda Mescidi, Langa
# Şehzade Camii, Şehzadebaşı

# Tahiriye Mescidi, Çırçır
# Tahtaminare Mescidi, Balat
# Takyeci Mescidi, Otakçılar
# Takyeci Mescidi, Silivrikapı

# Tantavi Camii, Rami  # Topçular Mescidi, Rami
# Taşlıtarla Camii, Taşlıtarla
# Tatlıkuyu Mescidi, Gedikpaşa
# Tatlıkuyu Mescidi, Guraba
# Tavaşı Mescidi, Kumkapı
# Tekke Mescidi, Cağaloğlu
# Tekneciler Mescidi, Zindankapı
# Telsiz Mescidi, Zeytinburhnu
# Terziler Mescidi, Sultanahmet

# Turşucu Camii, Halıcığlu
# Tuti Latif Mescidi, Keçeciler

# Üskübiye Mescidi, Yerebatan
# Üsküplü Mescidi, Cibali
# Valdehanı Mescidi, Çakmakçılar
# Veledi Karabaş Mescidi, Mevlanakapı  # Yayla Mescidi, Mevlanakapı  # Uzunyusuf Mescidi, Mevlanakapı
# Vidoz Mescidi, Davutpaşa
# Yarhisar Mescidi, Fatih
# Yatağan Camii, Eğrikapı
# Yavaşca Şahin Camii, Uzunçarşı
# Yazıcı Camii, Fethiye

# Yenimahalle Mescidi, Eğrikapı
# Yeşilköy Mescidi, Yeşilköy
# Yolgeçen Mescidi, Altımermer
# Zal Mahmut Paşa Camii, Eyüp  # Zeynep Hatun Camii, Eyüp
# Zeynep Sultan Camii, Gülhane

# Zihkirci Mescidi, Altımermer
# Zincirlikuyu Camii, Edirnekapı
Galata, Beşiktaş, Sarıyer tarafı
# Abbas Ağa Camii-Beşiktaş   # Arap İskelesi Mescidi-Beşiktaş   # Çanakçılimanı Mescidi-Beşiktaş
# Afet Yola Camii-Levent
# Ağa Camii-Beyoğlu
# Akarca Mescidi-Fındıklı
# Akbaba Mescidi-Beykoz

# Alçakdam Mescidi-Cihangir
# Ali Kethüda Camii-Sarıyer
# Ali Paşa Camii-İstinye

# Asariye Camii-Çırağan
# Ayazağa Köyü Camii-İstinye
# Bağodaları Mescidi-Kabataş
# Bahçeköy Mescidi-Büyükdere
# Baltalimanı Camii-Baltalimanı
# Bebek Camii-Bebek

# Behram Çavuş Camii-Feriköy
# Bostaniçi Mescidi-Tophane
# Cavit Ağa Camii-Ortaköy # Defterdarburnu Mescidi-Ortaköy
# Cendereci Muhittin Camii-Ayazağa
# Cerrah Mahmut Efendi Camii-Büyükdere
# Cihangir Camii-Cihangir
# Çağlayan Camii-Çağlayan
# Çubuklu Ocağı Mescidi-Çubuklu
# Çukurcuma Camii-Tophane   # Firuz Ağa Camii-Tophane

# Derviş Reis Mescidi-İstinye
# Dikilitaş Camii-Balmumcu
# Ekmekçibaşı Mescidi-Akaretler
# Emirgan Camii-Emirgan

# Fındıklı Camii-Fındıklı

Kasımpaşa

 • Gedik Abdi Mescidi-Kasımpaşa
 • Güzelce Kasımpaşa Camii-Kasımpaşa
 • Hacı Ahmet Camii-Kasımpaşa
 • İbadullah Camii-Kasımpaşa
 • İskele Camii-Kasımpaşa
 • Kalyoncular Kışlası Camii-Kasımpaşa
 • Karaimam Mescidi-Kasımpaşa
 • Koltukçu Mescidi-Kasımpaşa
 • Küçük Piyale Mescidi-Kasımpaşa
 • Emin Bey Camii-Kasımpaşa
 • Pişmaniye Mescidi-Kasımpaşa
 • Piyale Paşa Camii-Kasımpaşa
 • Seferikoz Mescidi-Kasımpaşa
 • Tahtakadı Camii-Kasımpaşa
 • Yahya Kethüda Camii-Kasımpaşa
 • Yeldeğirmeni Mescidi-Kasımpaşa
 • Bedrettin Mescidi-Kasımpaşa
 • Çorlulu Ali Paşa Camii-Kasımpaşa

# Hacı Hüsrev Camii-Hacıhüsrev
# Hacı Mahmut Efendi Camii-Ortaköy
# Hamam Camii-Rumelihisarı
# Hamidiye Camii-Yıldız
# Hazinedar Mescidi-Serencebey
# Hendek Mescidi-Tophane
# İskele Camii-Rumelihisarı
# Kabataş Camii-Kabataş
# Kadirihan Mescidi-Cihangir

# Kamer Hatun Camii-Beyoğlu
# Karabaş Tekkesi Mescidi-Tophane

# Karakaş Mescidi-Rumelikavağı
# Karakethüda Camii-Büyükdere

# Ketanizade Ömer Paşa Mescidi-Cihangir
# Kireçburnu Camii-Kireçburnu  # Kürkçübaşı Mescidi-Kireçburnu
# Kurt Çelebi Camii-Kulaksız
# Kurtuluş Camii-Kurtuluş
# Kuştepe Camii-Kuştepe
# Maçka Mescidi-Maçka
# Mecidiye Camii-Çırağan
# Mecidiyeköy Camii-Mecidiyeköy
# Meşrutiyet Camii-Şişli
# Muradiye Camii-Nişantaşı
# Muradiye Camii-Okmeydanı
# Neslişah Nescidi-İstinye
# Nimet Abla Camii-Esentepe

# Okmeydanı Mescidi-Okmeydanı
# Orhaniye Kışlası Camii-Yıldız
# Ortabayır Camii-Gültepe
# Ortaköy Mescidi-Ortaköy  # Ortaköy Camii, Ortaköy
# Osman Reis Camii-Tarabya
# Palamut Mescidi-Beyoğlu  # Süruri Mescidi-Beyoğlu
# Pişmaniye Mescidi-Fındıklı

# Raif Ağa Camii-Maçka
# Reşit Paşa Camii-Emirgan
# Saçlı Emir Efendi Camii-Kulaksız
# Sadık Efendi Mescidi-Beşiktaş
# Sakızağacı Camii-Sakızağacı

# Selami Efendi Mescidi-Kısıklı
# Sinan Paşa Mescidi-Okmeydanı
# Sirkeci Mescidi-Kulaksız
# Sirkecibaşı Mescidi-Taksim # Kazancı Camii, Taksim
# Sormagir Odaları Mescidi-Akaretler # Uzuncaova Mescidi-Akaretler

# Şahkulu Mescidi-Tünel
# Şehsuvar Camii-Kuledibi
# Şişli Camii-Şişli

# Teşvikiye Camii-Nişantaşı
# Tevfikiye Camii-Akıntıburnu
# Tezkereci Camii-Kuruçeşme
# Tumtum Mescidi-Tophane
# Uskumru Köyü Mescidi-Sarıyer
# Valide Camii-Rumelikavağı
# Vişnezade Camii-Dolmabahçe # Dolmabahçe Camii, Dolmabahçe
# Yahya Efendi Camii-Beşiktaş # Orhaniye Kışlası Camii, Yıldız Sarayı, Beşiktaş # Sinan Paşa Camii, Beşiktaş
# Zekeriya Köyü Camii-Büyükdere

# Kılıç Ali Paşa Camii, Tophane # Nusretiye Camii, Tophane

Anadolu yakası, Asya yakası, Asia side, anatolia side

Üsküdar

 • Sultan Mahmut Camii-Üsküdar
 • Ağa Camii-Üsküdar
 • Ağa Mescidi-Üsküdar
 • Ahmet Çelebi Mescidi-Üsküdar
 • Arakiyeci Mescidi-Üsküdar
 • Ayazma Camii-Üsküdar
 • Babussaade Ağası Camii-Üsküdar
 • Baki Efendi Camii-Üsküdar
 • Bülbülderesi Mescidi-Üsküdar
 • Bulgurlu Mescidi-Üsküdar
 • Cedit Valide Camii-Üsküdar
 • Çinili Cami-Üsküdar, Çinili Mosque, Tiled Mosque
 • Davut Paşa Camii-Üsküdar
 • Debbağlar Mescidi-Üsküdar
 • Gülfem Hatun Camii-Üsküdar
 • Feridun Paşa Camii-Üsküdar
 • Hatice Hatun Mescidi-Üsküdar
 • Hüdayi Aziz mahmut Efendi Camii-Üsküdar
 • Kaptan Paşa Camii-Üsküdar
 • Kazasker Mescidi-Üsküdar
 • Kosra Mescidi-Üsküdar
 • İhsaniye Camii-Üsküdar
 • Çakırcıbaşı Camii-Doğancılar
 • Fenayi tekkesi Mescidi-Çavuşbaşı
 • Fatih Mescidi-Salacık
 • Mihrimah Camii-Üsküdar
 • Kumru Mescidi-Üsküdar
 • Mirahur Mescidi-Üsküdar
 • Mirzazade Camii-Üsküdar
 • Mumcubaşı Mescidi-Sultantepesi
 • Nasuh Tekkesi Camii-Doğancılar
 • Paşalimanı Camii-Üsküdar
 • Pazarbaşı Mescidi-Üsküdar
 • Rum (Rumi) Mehmet Paşa Camii-Üsküdar
 • Sarıkadı Karyesi Mescidi-Üsküdar
 • Selamiye Camii-Selamsız
 • Selimiye Camii-Üsküdar
 • Sinan Paşa Mescidi-Üsküdar
 • Solak Sinan Mescidi-Üsküdar
 • Süleyman Paşa Camii-Üsküdar
 • Şemsi Paşa Camii-Üsküdar
 • Şeyh Camii-Üsküdar
 • Takkeci Mescidi-Üsküdar
 • Taşçılar Camii-Üsküdar
 • Tavaşi Hasan Ağa Camii-Üsküdar
 • Tunusbağı mescidi-Üsküdar
 • Hüsrev Ağa Camii, üsküdar
 • Validei Atik Camii, Eski Valide Camii, Nurbanu Sultan, Üsküdar


Kadıköy

 • Beyazıt Kethüda Camii-Kadıköy
 • Cafer Ağa Camii-Kadıköy
 • Faik Bey Mescidi-Kadıköy
 • Çakır Ağa Mescidi-Kadıköy
 • Kaptan Hasan Paşa Camii-Kadıköy
 • Kazasker Camii, Kadıköy
 • Kethuda Camii, Kadıköy
 • Moda Camii, Moda
 • Sultan Mustafa Camii, Kadıköy
 • Söğütlüçeşme Camii
 • Osman Ağa Camii-Kadıköy
 • Rasim Paşa Camii, Kadıköy

Erenköy

 • Başıbüyük Köyü Camii-Erenköy
 • Zihni Paşa Camii-Erenköy
 • Galip Paşa Camii, Erenköy
 • İstasyon Camii, Erenköy

Küçükyalı

 • Altıntepe Camii-Küçükyalı
 • Çınar Camii-Küçükyalı
 • Galip Bey Camii-Küçükyalı
 • Kılavuzçayırı Camii-Küçükyalı
 • Küçükyalı Merkez Camii-Küçükyalı

Göztepe

 • Halis Efendi Camii-Göztepe
 • Göztepe Camii, Göztepe

Kartal

 • Büyükbakkalköy Camii-Kartal
 • Emek Camii-Küçükyalı
 • Kartal Camii-Kartal

Bostancı

 • Bostancı Camii-Bostancı

Ağva Mescidi-Ağva
# Ahmet Çavuş Camii-Şile
# Ahmetli Köyü Camii-Ahmetli
# Alemdağ Mescidi-Alemdağ
# Ali Reis Mescidi-Anadolukavağı  # Anadolukavağı Mescidi-Anadolukavağı
# Altunizade Camii-Küçükçamlıca  # Bodrumi Ömer Lütfi Efendi Camii-Küçükçamlıca
# Anadoluhisarı Camii-Anadoluhisarı  # Değirmenocağı Mescidi-Anadoluhisarı

# Beykoz Camii-Beykoz

# Bulgurlu Mescidi-Bulgurlu
# Burhaniye Camii-Beylerbeyi  # Fıstıklı Mescidi-Beylerbeyi
# Cendereci Muhittin Camii-Ayazağa
# Cerrah Mahmut Efendi Camii-Büyükdere
# Cumhuriyet Camii-Maltepe
# Çamlıca Camii-Büyükçamlıca
# Çengelköy Mescidi-Çengelköy
# Çengelköy Mescidi-Dereboyu

# Dereski Mescidi-Dereski
# Faik Paşa Camii-Acıbadem
# Fatih Namazgahı-Anadoluhisarı  # Göksu Mescidi-Anadoluhisarı
# Hasan Paşa Mescidi-Kefeli
# Haydarpaşa Mescidi-Haydarpaşa  # İbrahim Ağa Çayırı mescidi-Haydarpaşa
# Hünkar İskelesi Camii-Beykoz

# İncirkökü Camii-Paşabahçe
# İstavroz Camii-Beylerbeyi
# Kadı Mescidi-Ayaspaşa
# Kandilli Camii-Kandilli
# Kanlıca Camii-Kanlıca
# Karacaahmet Camii-Karacaahmet
# Kazdalzade Camii-Bağlarbaşı
# Kerime Hatun Camii-Çengelköy
# Kısıklı Mescidi-Kısıklı
# Kulebahçe Mescidi-Kuleli
# Kuzguncuk Camii-Kuzguncuk
# Küçük Selimiye Mescidi-Karacaahmet
# Küçükbakkalköy Mescidi-İçerenköy
# Küçüksu Namazgahı-Küçüksu
# Maltepe Camii-Maltepe
# Meryemzade Mescidi-Beykoz   # Yalıköyü Mescidi-Beykoz
# Mihrimah Camii-merdivenköy
# Mihrişah Camii-Boyacıköy
# Paşabahçe Camii-Paşabahçe
# Saksuncular Mescidi-Kuleli
# Sinan Efendi Mescidi-Anadoluhisarı
# Sinan Efendi Mescidi-Kanlıca
# Şucağ Bağı Mescidi-Acıbadem
# Tepeköy Camii-Paşabahçe
# Ümraniye Camii-Ümraniye
# Üryanizade Mescidi-Kuzguncuk
# Ütik Valide Camii-Toptaşı
# Vaniköy Camii-Vaniköy
# Yalıköyü Camii-yalıköyü

# Yorus Kale Mescidi-Kavak
# Yuşadağ Mescidi-Yuşa Tepesi
# Ahmediye Camii, Ahmediye
# Feneryolu Camii, Feneryolu
# İbrahim Ağa Camii
# İçerenköy Camii, İçerenköy
# İskender Paşa Camii, Beykoz
# Kozyatağı Camii, Kozyatağı
# Suadiye Camii, Suadiye
# Şifa Camii
# Tuğlacı Camii, Feneryolu
# Zühtü Paşa Camii, Kızıltoprak

Adalar, Islands
# Burgazada Camii, Burgazada
# Büyükada Camii, Büyükada
# Heybeliada Camii, Heybeliada
# Kınalıada Camii, Kınalıada

Armenian Churches
Armenian Churches on the European Side
Kumpapı
 • Armenian Patriarchate, Şarapnel Sokak 3, Kumkapı
 • Surp Asdvadzazin Armenian Patriarchate Church,Şarapnel Sokak 3, Kumkapı
 • Gedikpaşa Armenian Protestant Church,Balipaşa Yokuşu 27, Kumkapı
 • Surp Harutyun Chapel,çakmak Taşı Sokak 35, Kumkapı
Beyoğlu, Galata
 • Surp Yerrortutyun Church ,Sahne Sok, Balık Pazarı, Galatasaray, Beyoğlu
 • Surp Harutyun Chapel, Meşelik Sokak 34, Beyoğlu
 • Surp Yerrortutyun Armenian Protestant Church,Emin Camii Sokak, Aynalıçeşme, Beyoğlu
 • Surp Hisus Pirgiç Armenian Catholic Church,Necati Bey Caddesi, Kuyu Sokak 3-5, Galata
 • Surp Kevork Armenian Church
This church locally known as Sulu Manastır has overseen the patriarch since the 1600s. It is one of the churches not converted to mosque after the conquest of Istanbul.
Marmara Caddesi No. 79, Koca Mustafa Paşa

 • Surp Hıresdagabed Armenian Church
This church was built in the 1700s upon the site of a 13th or 14th century Byzantine church dedicated to the archangels Michael and Gabriel.
Kamış Sokak. No: 2, Balat

 • Surp Kirkor Lusavoric Armenian Church
This is the Church of St. Gregory, the Illuminator and the oldest Armenian Church in Istanbul. According to old writings, Surp Sarkis Church was around as early as 1360. A new church was constructed in 1431 however it had to be demolished due to the widening the road between Tophane and Karaköy. It was rebuilt by architect Bedros Zobyan in 1965 and is one of the few churches built during the Republic period. It has a specific place among the other Armenian churches with its conical dome. Inner illumination is provided by the few narrow windows suitable to Armenian Church design. The belfry next to the entrance carries the classical Armenian Church architecture.
Sakızcılar Sokak No. 3, Karaköy

 • Surp Hovhannes Armenian Protestant Church,Sarayiçi Sokak 7/A, Gedikpaşa
 • Surp Tateos Partoğomeos Armenian Church,Alboyacılar Sokak 57, Yenikapı
 • Anarad Hiğutyun Armenian Catholic Church,Samatya Caddesi, Samatya
 • Surp Hagop Armenian Church,Kırımlı Aziz Sok 16 / Ali Paşa, Altımermer Sultanahmet
 • Surp Pirgiç Hastane Şapeli,Armenian Balıklı Hospital, Yedikule
 • Surp Nigoğayos Armenian Church,Posta Yolu Caddesi 159, Topkapı
 • Surp Yeğya Armenian Church,Karayel Sokak 16, Eyüp
 • Surp Asdvadzadzin Armenian Church, Kanun Sokak 5, Eyüp
 • Surp Hovannes Armenian Church,Narlıkapı Cad. No. 150, Narlıkapı
 • Surp Asdvadzadzin Armenian Church,Ebuzziya Caddesi 34, Bakırköy
 • Surp Istepanos Armenian Church,İnci çiceği Sokak 4, Yeşilköy
 • Surp Vartanants Armenian Church,Şahadet Sokak 13, Feriköy
 • Anarad Hiğutyun Armenian Catholic Church,Zafer Sokak, Pangaltı
 • Surp Asdvadzazdin Armenian Church,İlhan Sok. No. 20, Beşiktaş
 • Surp Asdvadzadzin Armenian Church,Cibinlik Sokak 5, Ortaköy
 • Surp Krirkor Lusavoriç Catholic Church,Dereboyu Caddesi 132/2, Ortaköy
 • Yerevman Surp Haç Armenian Church,Kırbaç Sokak 47, Kuruçeşme
 • Surp Santuht Armenian Church,Durmuş Dede Sokak 8, Rumelihisarı
 • Surp Yerits Mangants Armenian Church,Aktar Apti Sokak 2/1, Boyacıköy, Emirgan
 • Surp Asdvadzadzin Armenian Church,Salih Ağa Sokak 19, Yeniköy
 • Surp Hripsimyants Armenian Church,Çayırbaşı Sok. No: 52, Büyükdere
 • Surp Hovhannes Mığırdiç Armenian Catholic Church,Köybaşı Arka Sokak, Yeniköy
 • Surp Boğos Armenian Catholic Church,Piyasa caddesi, Büyükdere
 • Surp Andon Armenian Catholic Church,Haziran Sokak, Tarabya
Armenian Churches on Anatolian Side and Princes’ Islands
 • Surp Haç Armenian Church,Selamsız Kozanoğlu Sok. 3, Üsküdar
 • Surp Takavor Armenian Church,Muvakkithane Caddesi No: 44/1, Kadıköy
 • Surp Garabet Armenian Church,Yeni Mahalle Vasiyer Sok. 6, Bağlarbaşı, Üsküdar
 • Surp Levon Armenian Catholic Church,Ali Suavi Sokak 1/3, Kadıköy
 • Surp Nişan Armenian Church,Soğanlık Sokak No. 6, Kartal
 • Surp Krikor Lusavoriğ Armenian Church,Çarşı Caddesi 40, Kuzguncuk
 • Surp Yergodasan Arakelots Armenian Church ,Kurtbağrı Sokak 17, Kandilli
 • Surp Nigoğayos Armenian Church,Mehmet Yavuz Sokak 14, Beykoz
 • Surp Kevork Lusavori  Armenian Church,Akgünlük Sokak No. 8, Kınalıada
 • Surp Asdvadzadzin Verapohum Armenian Catholic Church,Mehmetçik Sok, Büyükada
 • Holy Mother-of-God Armenian Patriarchal Church (Kumkapi, Istanbul)
  ecclesiaIST@altavista.net
  St. Mary Armenian Catholic Church (Beyoglu, Istanbul)
  St. Jean Chrisostomus Armenian Catholic Church (Taksim, Istanbul)
  St. Leon Armenian Catholic Church (Kadikoy, Istanbul)
  Armenian Catholic Church of Immaculate Conception (Koca Mustafa Pacha, Istanbul)
  St. Saviour Armenian Catholic Church (Karakoy, Istanbul)
  St. Gregory the Illuminator Armenian Catholic Church (Ortakoy, Istanbul)
  St. Paul Armenian Catholic Church (Buyukdere, Istanbul)
  St. John the Baptist Armenian Catholic Church (Yenikoy, Istanbul)
  Assumption Armenian Catholic Church (Buyukada, Istanbul)
  St. Mary Armenian Apostolic Church (Vakif, Hatay)
  St. George Armenian Church (Samatya, Istanbul)
  St. James Armenian Church (Altimermer, Istanbul)
  St. Sergius Armenian Chapel (Balikli, Istanbul)
  Holy Resurrection Armenian Church (Kumkapi, Istanbul)
  St. John The Evangelist Armenian Church (Gedikpasa, Istanbul)
  Saints Thaddeus and Barholomew Armenian Church (Yenikapi, Istanbul)
  St. John The Evangelist Armenian Church (Narlikapi, Istanbul)
  St. Nicholas Armenian Church (Topkapi, Istanbul)
  St. Saviour Armenian Chapel (Yedikule, Istanbul)
  Holy Nativity of the Mother-of-God Armenian Church (Bakirkoy, Istanbul)
  St. Stephen Armenian Church (Yesilkoy, Istanbul)
  Holy Archangels Armenian Church (Balat, Istanbul)
  St. Elijah The Prophet Armenian Church (Eyup, Istanbul)
  Holy Mother-of-God Armenian Church (Eyup, Istanbul)
  St. Stephen Armenian Church (Karakoy, Istanbul)
  Saint Gregory The Enlightener Armenian Church (Karakoy, Istanbul)
  Holy Trinity Armenian Church (Galatasaray, Istanbul)
  Holy Resurrection Armenian Chapel (Taksim, Istanbul)
  Saints Vartanants Armenian Church (Ferikoy, Istanbul)
  Holy Mother-of-God Armenian Church (Besiktas, Istanbul)
  Holy Mother-of-God Armenian Church (Ortakoy, Istanbul)
  Armenian Church of the Apparition of the Holy Cross (Kurucesme, Istanbul)
  Saint Santoukht Armenian Church (Hisar, Istanbul)
  Holy Three Youths Armenian Church (Boyacikoy, Istanbul)
  Holy Mother-of-God Armenian Church (Yenikoy, Istanbul)
  Holy Hripsimiants Virgins Armenian Church (Buyukdere, Istanbul)
  Christ The King Armenian Church (Kadikoy, Istanbul)
  Holy Cross Armenian Church (Selamsiz, Uskudar, Istanbul)
  Saint John the Forerunner Armenian Church (Baglarbasi, Uskudar, Istanbul)
  St. Gregory The Enlightener Armenian Church (Kuzguncuk, Istanbul)
  The Twelve Holy Apostles Armenian Church (Kandilli, Istanbul)
  St. Nicholas Armenian Church (Beykoz, Istanbul)
  Holy Cross Armenian Church (Kartal, Istanbul)
  St. Gregory The Enlightener (Kinaliada, Istanbul)
 • Narlikapi Armenian Apostolic Church (Narlikapi, Istanbul)
 • Sourp Stepanos Armenian Apostolic Church (Yesilkoy, Istanbul)
  Sourp Asdvadzadzin Armenian Apostolic Church (Bakirkoy, Istanbul)
  Sourp Takavor Armenian Apostolic Church (Kadekoy, Istanbul)
  Sourp Vartanants (Ferikoy)
  Sourp Asdvadzadzine (Besiktas, Istanbul)
  Sourp Hovannes Megerditch (Sgudar)
  Sourp Khatch (Sgudar)
  Sourp Kevork (Samatya, Istanbul)
  Sourp Krikor Lousavoritch (Ghalatya, Istanbul)
  Sourp Yerrortutyoun (Pera, Istanbul)
  Armenian Evangelical Church (Pera, Istanbul)
  Sourp Krikor Lousavoritch (Kinali Island)
  Armenian Evangelical Church (Gedik Pasha, Istanbul)
Catholic Churches
 • St Anthony of Padua
This red brick neo-Gothic church was originally founded by an Italian Franciscan about 200 years ago and was rebuilt in 1912. The architect was Giulio Mongeri, an Italian born in Istanbul. It is directed by Italian priests and is the largest functioning Roman Catholic sanctuary in Istanbul. The entrance is between the two buildings standing on the main road. Sunday mass is in English and begins at 10:00, Saturday mass is in Italian and begins at 19:00 and Tuesday’s mass is in Turkish and begins at 11:00.
Istiklal Caddesi, Galatasaray, Beyoğlu
 • St Louis of the French
It is the chapel of the former French embassy and is situated in a beautiful garden in Beyoğlu with a view of the Bosphorus. It is the oldest established Latin Church (1581) in Istanbul. Sunday mass 11:00.
Nuri Ziya Sokak, Beyoğlu
 • Church of St Peter and Paul
This church was built in combination with the Dominican convent by the Genoese colony in the 1400s. It is one of the three surviving Medieval Latin churches in Galata and now serves the local Maltese community. Mass, everyday at 07:30, Sunday at 11:00 in Italian.
Galata Kulesi Sokak 44, Kuledibi, Beyoğlu
 • Cathedral of St. Esprit
French cathedral in association with Nortre Dame de Sion High School and is known for its great organ. Mass, everyday at 18:00, Sunday 09:00 and 11:15 in French, Sunday at 10:00 in English. Located just across the Radyoevi (Radio House)
Cumhuriyet Caddesi 205, Harbiye
 • Santa Maria Draperis
One of the oldest churches of Istanbul. It is open everyday, except Sunday, from 10:00-12:00 and 14:00-16:00. Morning mass, everyday at 08:00. Afternoon mass, between April and September, Saturday and Sunday at 18:30 and between October and March, Saturday and Sunday at17:00. All year long, Sunday mass is at 09:00 and 11:30.
İstiklal Caddesi 431, Beyoğlu
 • Assumption Church
Mass, everyday at 18:30, Sunday 11:30 Turkish and French
Cem Sokak 5, Moda, Kadıköy
 • Saint Stephanos
Mass, Sunday at 10:30, Saturday at 15:00 in Italian and French. It also serves Syriacs.
Cümbüş Sokak, Yeşilköy
 • Bakırköy Church
Open only for Sunday mass. The mass is at 11:00
Sakızağacı, Rüya Sokak 22, Bakırköy

Orthodox Churches
 • Haghia Yorgi Fener Greek Orthodox Patriarchate Church
This Greek Orthodox Church and the building houses the Greek Partriarchate on its yard overlooking the Golden Horn in Fener. Although both buildings have unimpressive exteriors it includes a golden patriarchal throne believed to be from the Byzantine era, three very rare mosaic icons, a pillar accepted as the one on which the Christ was tied and whipped and coffins of three saints.
Sadrazam Ali Paşa Caddesi, 35, Fener, Eyüp
 • Saint Mary of the Mongols Greek Church
A tall rose-red church standing on the hill of Haghia Yorgi in Fener. It is the only Byzantine sanctuary in Istanbul that has been under continuous Greek ownership since before the Turkish conquest. Sultan Mehmet the Conqueror’s imperial decree avoided converting this church to a mosque. A copy of this decree is still in the church. The church gets its name from the illegitimate Byzantine Princess Mary who married Mongol Khan. After her husband’s assassination she returned to Constantinople and had a church built (1282) and lived there as a nun. The best mosaic of the church is the one describing Theodokos Pammakaristos. Open every day from 9:00 to 16:00.
Tevkii Cafer Mektebi Sokak, Fener
 • Church of St Nicholas
This is a small pine-walled church just above the Golden Horn. It holds special services every December 6th celebrating the saint’s birthday (born in Patara on Turkey’s Mediterranean coast).
Unkapanı
 • Church of Aya Triada
This is a large, high domed, old Greek Orthodox house of worship in the very center of the city. Sunday liturgy at 10:00, in Greek.
Meşelik Sokak, 11/1, Taksim
 • St Stephen of the Bulgars (in Fener)
It is an impressive and astonishing slate-gray Neo-Gothic church near Haghia Yorgi in Fener. It was built in a waterside park on the Golden Horn in 1871 to celebrate the independence of Bulgaria. It is an all-iron church due to the soft characteristic of the ground. Armenian Hovsep Aznavour of İstanbul was responsible for the project. As a result of an international contest the prefabricate sections of the church were produced in Vienna and carried to İstanbul by ships via Danube and Black Sea, and reassembled here.

Protestant Churches
 • Christ Church
It was originally the Crimean Memorial Church located behind the Swedish Consulate on İstiklal Caddesi. It was closed in 1970s due to the lack of community but again opened for worship in 1991. The largest and most handsome of the city’s Protestant churches, it was designed and built after the Crimean War in 1856 by the famous British architect C.E. Street. It has neo-Gothic structure and all of the stone stuff used in the building was brought from Malta. Morning prayer is at 09:00, evening prayer at 18:00, Sunday communion at 10:00
Serdarı Ekrem Sokak, 82 Tünel, Beyoğlu
 • St Helena Chapel
The community church of the British consulate on its grounds in Galatasaray.
Meşrutiyet Caddesi 34, Tepebaşı
 • Die Deutsche Kirche (The German Church)
A very crowded church of German congregation.
Tarlabaşı Bulvarı, Aynalı çeşme, Emin Camii Sokak, Taksim
 • The Union Church (in Tünel)
This is a multinational church and has services in English. It is located in the Dutch Consulate.
Postacılar Sokak, Beyoğlu
Tel: (212) 244 52 12
 • Beşiktaş Protestant Church
Sunday communion at 11:00, prayer 19:00 on Tuesday, tea and chat at 16:30 on Saturday
Şair Nedim Caddesi, Hacı Halit Bey Sokak, No. 19 Beşiktaş
 • Bostancı Protestant Church
Worship at 11:00 on Sunday, prayer at 19:00 on Tuesday, tea and chat at 16:00 on Saturday. Office hours 13:30 – 16:00
Dr. Kemal Akgüder Caddesi, Ak Apt. 49/C Kozyatağı
 • Emmanuel Protestant Church
Rıza Paşa Yokuşu No: 50, Eminönü
Istanbul Turk Protestant Church
Worship on Sunday between 11:00-13:00
Tarlabaşı Bulvarı, Aynalı çeşme, Emin Camii Sokak, Taksim
(Next to German Protestant Church)
 • Istanbul Protestant Church Foundation
Bağdat Caddesi (Minibüs Yolu) 77, Altıntepe
 • Moda Presbiterien Church
Worship on Sunday between 11:00-12:30 and on Tuesday14:00-15:00
Yusuf Kamil Paşa Sokak, Moda
 • Ortaköy the New Testament Church
Worship on Sunday between 11:00-14:00, New Testament study on Saturday between 17:00-20:00, prayer on Wednesday between 19:00-22:00
Dereboyu Caddesi Ortaköy
(Meeting at Armenian Church next to Toyota)
 • Üsküdar Protestant Church
Worship on Sunday between 11:00-13:00
Nuhkuyusu Caddesi, Yamacı Sk. No. 7 Üsküdar

Synagogues
There are several synagogues serving Istanbul’s Jewish community and may have existed in one form or another since Roman times. The oldest is at Balat while the largest congregation is at the Neve Shalom synagogue.
 • Aşkenazi Synagogue
The only remaining active synagogue of Askenaz Jews in Istanbul. It was built by Austrian originated Askenaz. It exhibits a different view than the more traditional Sefare and Romaniot synagogues with its European style fa�ade, Polish influenced Ehal (a cupboard in which copy of the Old Testament hand written on parchments are saved) and Teva (pray pulpit).
Banker Sokak 10, Karaköy
 • Bakırköy Synagogue
Cumhuriyetçi Sokak, Bakırköy
 • Balat Ahrida Synagogue
This is the oldest and the most beautiful synagogue in Istanbul. Its name comes from the destruction of a town in Macedonia (Ohrid). It has a community of 500 people and built before the conquest of Istanbul and has been open for worship since then. The ceiling and the walls of the Synagogue reflect the magnificence of Baroque style and were restored at the end of 17th century. The most fascinating aspect is the Sacred Chest covered by goblin clothes and in which rare and precious parchments were kept.
Balat
 • Burgazada Synagogue
Kış Bahçeleri Sokak 2/1, Burgazada
Büyükada Hesed Leavraam Synagogue (open only in summers)
Pancur Sokak 15, Büyükada
 • Caddebostan Synagogue
Taş Mektep Sokak 13, Göztepe
 • Etz Ahayim Synagogue
Ortaköy is considered to be a typical Jewish settlement. After the Bedesten fire in 1618, and with its synagogue, church and mosque in a small triangular area, it became an example of how people of three religions were able to live in harmony and tranquility. The name Etz Ahayim means “Life Tree”. The Synagogue was ruined by fire in 1941 and the only thing saved was a cupboard (Ehal) in which a copy of the Old Testament, hand written on parchments was kept.
Muallim Naci Sokak 40/1, Ortaköy
 • Hasköy Maallem Synagogue
Aynalıkavak Harab çeşme Sokak 20, Hasköy
 • Haydarpaşa Hemdat Israel Synagogue
This synagogue is located very near to Haydarpaşa Station. Its name is derived from the following story. During its construction phase, the Greeks began to quarrel in order to hinder the completion of the synagogue. Sultan Abdülhamit II then sent a detachment from the Selimiye barrack to end the fight and the synagogue was then built. As a sign of gratitude it was named “Hemdat Israel”, which has the same writing as “Hamid” in Arabic and means “Israel’s Compassion”.
Yeldeğirmeni Izzetin Sokak, Kadiköy
 • Heybeliada Beth-Yaakov Synagogue
Orhan Sokak 12/1, Heybeliada
 • Italian Synagogue
Şakir Ziya Paşa Yokuşu, Laleli çeşme Sokak 8, Karaköy
Kuzguncuk Beth-Yaakov Synagogue
Icadiye Caddesi 9, Kuzguncuk
 • Neve Shalom Synagogue
The Synagogue is located at Galata, Kuledibi and its name means “Habitation of Peace”. The synagogue was rebuilt with the renovation of the gymnasium in the Jewish primary school. It was a sanctuary in 1938 since the necessary permissions could not be obtained and it was not put into service until 1949. Then the project washas been prepared by two new Istanbul Technical University Jewish graduates, Elio Ventura and Bernard Motola. Neve Shalom Synagogue then opened to worship in 1951. Its dome carrys an 8 ton chandelier, stained glass windows of which the glass was specially (imported from England) and interesting marble divisions. The synagogue was partially damaged by a terrorist bomb attack on September 1986 and after the repairs were completed it was put into service on May 1987. Unfortunately on November 15, 2003, twenty-three people were killed and more than three hundred others were injured in the suicide attacks to Neve Shalom and Beth Israel Synagogues.
Neve Shalom is a traditional, conservative, egalitarian congregation affiliated with the United Synagogue of Conservative Judaism and serves Metuchen, Edison, and the surrounding communities. Neve Shalom has a full-time rabbi, cantor, and education director. The synagogue sponsors an afternoon religious school, a Hebrew high school, nursery school, nursery summer camp, adult education, adult and children’s choirs, clubs for youth of all ages, Sisterhood, Men’s Club, and many special events.
Prayer at Neve Shalom is a warm, communal experience. All members are encouraged to participate in and lead services. In addition to High Holy-Day and Shabbat, Neve Shalom offers a daily morning Minyan, Learners’ services and Family Services. Nursery School and Day Camp are fun and challenging. Jewish education spirals from year to year through their Religious School.
Büyük Hendek Caddesi 61, Galata
 • Sirkeci Synagogue
Istasyon Arkası, Sirkeci (Behind the Sirkeci Train Station)
Şişli Beth-Israel Synagogue
Osmanbey Efe Sokak 4, Şişli
 • Yanbol Synagogue
This is the second synagogue in Balat and was established by the immigrants off Yanbol in Macedonia. The pictures painted on the ceiling are of Yanbol town.
 • Yeniköy Synagogue
Köybaşı Caddesi 242, Yeniköy
 • Jewish Museum (former Zülfaris Synagogue)
This synagogue was established at Galata in the 17th century but the building that stands today from the 19th century. It is inactive due to a decrease in the community and its location which is predominantly a business center. It was converted to the “500 Years of Tranquil Life Museum” during the celebration activities in 1992.
Moreover, there are Synagogues in Ankara, Izmir, Bursa, �anakkale, Edirne, Gelibolu, Kırklareli, and Antalya, however only the Synagogues in Ankara, Izmir and Bursa are in service.

Syriac Churches , Süryani kiliseleri
Syriacs, have in the past inhabited Mardin and Midyat (South-east Anatolia), but due to the recent migrations, most of them now live in Istanbul. The Syriac Orthodox use Meryem Ana Kilisesi (Virgin Mary Church) at Tarlabaşı for their services. However, since it is not large enough, the Catholic Church gave them permission to use their churches at Moda, Bakırköy, Yeşilköy and Kumkapı. The Sacre Coeur church in Ayazpaşa is the center for Syriac Catholics. Today there are still active monasteries and churches in Mardin, Deyr Ül Zaferan, and Deyr Ül Umur (Mor Gabriel).
 • Meryem Ana Süryani Kilisesi (Virgin Mary Syriac Church)
This is the only church built by Syriacs. They generally rent or borrow churches from the Catholic sect. This church was built with stones brought from Mardin, the center of Syriacism and has an administrative section and school.
Karakurum Sokak, 20 Tarlabaşı, Beyoğlu
 • Sacré Coeur Katolik Süryani Kilisesi (Sacré Coeur Catholic Syriac Church)
Saray Arkası Sokak 15, Ayazpaşa
 


İstanbul’da ki bazı türbeler

 


List of some thombs from Istanbul
.
1     Abacı Dede Türbesi     Abacı Dede Sokağı                                   / ÜSKÜDAR
2     Abdullah el-Ensari (R.A.) Türbesi     Hoca Kasım Günânî Mah. Kürkcüçeşmesi Sokağı                                                                    / BALAT
3     Abdullah Ferdi Efendi Türbesi     Emir Buhari Dergâhı avlusu          Unkapanı / FATİH
4     Abdullah-il-Hudri Hz. Türbesi (Kandilli Türbe)      Kandilli Türbe Sok. No: 29 İvazefendi Camii yanı                                                                 / EĞRİKAPI
5     Abdurrahman-ı Harputi Türbesi     Karacaahmed Mezarlığı                      / ÜSKÜDAR
6     Abdurrahman Şami Hz. Türbesi(Sancaktar-Bayraktar Baba Türbesi)
Tevfikhane Sokağı ile Kabasakal Sokaklarının keşistiği yerde                               / SULTANAHMET
7     Abdurrahman Ağa Türbesi (Sekbanbaşı)
Ayakapısı, Fevkani Mescidi altında                                                                       / CİBALİ
8     Abdurrahman Karabaş Velî Türbesi     Mimar Sinan Mah. Melek Hoca Cad.                                                   / KARAGÜMRÜK
9     Abdurrahman Nazıf Paşa Türbesi     Mevlanakapı Sokağı, Merkez Efendi Camii yanı 

Yenikapı Mevlevihanesi’nin avlusu      /YENİKAPI
10     Abdurrahman Paşa Türbesi     Camii Kebir Caddesi’nin, Boyacı Sokak ile kesiştiği köşe başında                                                  / EYÜP
11     Abdurrahman Paşa ve Refiki Türbesi

(Saka Baba-Göbek Dede)
Kaleboyu Sok.

/ EDİRNEKAPI
12     Abdulfettah Akri Türbesi

(Kartal Baba Türbesi)
Nuh Kuyusu’nda, Zeynep Kâmil Hastanesi’ne 150 metre ileride Bağlarbaşı’na doğrudur.       /ÜSKÜDAR
13     Abdülhani Efendi Türbesi     Eyüp Sultan Camii’nin Bostan İskelesi’ne açılan kapısının sol tarafında                              / EYÜP
14     Abdülkadir Dede Türbesi     Fenari Hüseyin Sok. Zeyrek Camii yanı   / FATİH
15     Abdülkadir Efendi Türbesi     Eskiyeni Cad. No:15                                    / EYÜP
16     Abdülkerim Efendi Türbesi                                                                / EDİRNEKAPI
17     Abdülvedüd (Yavedüd) Sultan

Türbesi (*)
Yavudüt Cad. No:12

/ AYVANSARAY
18     Abdurrauf Samedani Hz. Türbesi     Yemiş İskelesi, Zindan Han’ın arkası   / EMİNÖNÜ
19     Abdüssadık Bin Amr Bin Same Hz. Türbesi     Ayvansaray-Eğrikapı çıkışı                         / EYÜP
20     Abidin Paşa Türbesi     Kirmasti Mah. Fatih Camii haziresi           / FATİH
21     Adak Kuyusu Türbesi     Küçük Çamlıca Korusu                        / ÇAMLICA
22     Adilşah Kadın Türbesi (*)      Sultan III. Mustafa Türbesi yanı              / LALELİ
23     Adile Sultan Türbesi (*)     Bostan İskelesi Sok. No:2                             / EYÜP
24     Ağlamış Dede Türbesi                                                                      / KİLYOS
25     Ahmed Baba Türbesi     Başıbüyük Mah.                                   / MALTEPE
26     Ahmed Buharî Türbesi (*)     Haraççı Kara Mehmed Mah. Üskubu Cad.

/ UNKAPANI
27     Ahmed Raufi Üsküdarî Hazretleri Türbesi     Sinana Paşa Camii avlusu

Doğancılar / ÜSKÜDAR
28     Ahmed Turani Türbesi     Dolmabahçe Sarayı Bahçesi               / BEŞİKTAŞ
29     Ahmed-ül Ensari Türbesi (*)     Toklu Dede Sok.                         / AYVANSARAY
30     Ahmed-i Günani Türbesi     Örücüler kapısı

/ MERCAN
31     Ahmediye Türbesi     Gündoğumu Cad. No: 22                     / ÜSKÜDAR
32     Ahmed Dede Türbesi     Düğmecilerde ve bu isimle bilinen caddeye açılan Ahmed Dede Sokağı ilerisi                         / EYÜP
33     Ahmed Efendi Türbesi     Eyüp Camii şadırvan avlusu                       / EYÜP
34     Ahmed Süreyya Emin Hazretleri

Türbesi
Şeyh Yahya Efendi Türbesi mezarlığı

/ORTAKÖY
35     Ahmed Usta Türbesi

(Dökümcübaşı Ahmed)
Yedikule Kapısı

/ YEDİKULE
36     Ak Baba Sultan Türbesi     Akbaba Köyü                                          / BEYKOZ
37     Akşemseddin ve Evladı eş-Şeyh Mehmed Efendi Türbesi
/ SÜLEYMANİYE
38     Aktürbe     Otakçılar’da Aşçıbaşı Camii mihrabı ilerisinde ve Aşhane Sokağı üzerindedir.                          / EYÜP
39     Alemdar Baba Türbesi     Alemdar Köyü, Alemdar Tepesi         / ÜSKÜDAR
40     Alemdar Baba Türbesi

(Baba Hasan Alemi)
Horhor Cad. Kavaklı Sok.                  / AKSARAY
41     Ali Baba Türbesi (Gulami Ali Baba)     Yusufpaşa                                          / AKSARAY
42     Ali Behçet Efendi Türbesi

(Selimiye Tekkesi)

/ ÜSKÜDAR
43     Ali Çelebi Türbesi

(Şeyhülislam Alaaddin Ali Arabî)
Eyüp Sultan Türbesi civarı                          / EYÜP
44     Ali Fenai Türbesi

(Yaldızlı Tekke)
Pazarbaşı Boybeği Sokağı, Yaldızlı Teke Camii Avlusu                                                  / ÜSKÜDAR
45     Ali Gazi Baba Türbesi                                                                / ERENKÖY
46     Ali İbni Şaban Efendi Türbesi                                                               / AKSARAY

47     Ali Kuşî Efendi Türbesi     Eyüp Camii avlusu                                         / EYÜP
48     Amcazade Hüseyin Paşa Türbesi     Sofular Mah. Macar Kardeşler Cad.         / FATİH
49     Amr Abdullah Sadık Efendi Türbesi                                                                  / EĞRİKAPI
50     Amr Ibn-ul as Vehb İbni Huşeyre Hz. Türbesi     Kemankeş Cad. Karantina Sok. No: 20

/KARAKÖY
51     Arkam Baba Türbesi     Yuşa Tepesi                                            / BEYKOZ
52     Arnavud Ahmed Paşa Türbesi     Edirnekapı, Mihrimah Sultan Camii          / FATİH
53     Asalı Baba Türbesi                                                                  / ÜSKÜDAR
54     Asude Hatun Türbesi     Haydar Mah. Karadeniz Cad. üzeri           / FATİH
55     Aşçı Ahmed Dede Türbesi     Merkez Efendi Mezarlığı’nın Mevlana Kapı Sokağı’na bakan kısmı                                   / MEVLANAKAPI
56     Aşık Paşazade Şeyh Ahmed Türbesi (*)     Aşıkpaşa Külliyesi, Haydar                             / FATİH
57     Atik Ali Paşa Camii avlusundaki açık türbe     Atik Ali Paşa Camii avlusu

/ ÇEMBERLİTAŞ
58     Avcıbaşı Mehmed Efendi Türbesi     Edirnekapı-Şişhane Cad. üzeri                   / FATİH
59     Ayşe Bahri Kadın Türbesi     Eyüp Sultan Camisi’nın Bostan İskelesi’ne açılan dış kapının solundadır.                                 / EYÜP
60     Ayşe Sultan Türbesi     Mihrimah Sultan Camii avlusu            / ÜSKÜDAR
61     Aya Dede Türbesi                                                                / UNKAPANI
62     Ayas Mehmed Paşa Türbesi     Eyüp Sultan Camisi’nın Bostan İskelesi’ne açılan dış kapının sağındadır.                                  / EYÜP
63     Aynü’l-Hayat Kadın Türbesi (*)     Laleli, Laleli Külliyesi,                            / AKSARAY
64     Ayni Ali Baba Türbesi     Bedrettin Mah. Ayni Ali Baba Sok. No:63

/ KASIMPAŞA
65     Azap Baba Türbesi                                                                   / UNKAPANI
66     Aziz Mahmud Hüdai Türbesi (*)     Gülfem Hatun Mah. Mektep Sok.      / ÜSKÜDAR
67     Bali Paşa Türbesi                                               Balipaşa / HÜSREVPAŞA
68     Baba Cafer Türbesi (*)     Zindan Han’ın içindedir.                      / EMİNÖNÜ
69     Baba Haydar Semerkandi Türbesi     Baba Haydar Camii (Tekkesi) haziresi         /EYÜP
70     Bab’üssa’ade Ağası Baba Mustafa Ağa Türbesi     Otakçılar Camii yanı                                    / EYÜP
71     Akseki Kemaleddin Efendi Türbesi     Muhtesip İskender Mah. Akseki Keçeciler Cad.

(Hırka-i Şerif Karşısı ve Akseki Mescidi bitişiği)

/FATİH
72     Bala Süleyman Ağa Türbesi (*)     Veledi Karabaş Mah. Bala Süleyman Ağa Camii avlusu                                                / SİLİVRİKAPI
73     Balaban Ağa Türbesi                                                                  / ÜSKÜDAR
74     Balçık Tekkesi Türbesi     Feshane Caddesi ile Cezeri Kasım Akar Çeşme Sokağı’nın kesiştiği yerde                             / EYÜP
75     Baltalı Baba Türbesi     Şehremini Tatlı Pınar Cad. 13 numaralı evin bahçesi

/ FATİH
76     Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi     Sinan Paşa Camii karşısı                           /BEŞİKTAŞ
77     Başçı Mahmud Türbesi     Haseki, Başçı Mehmet Tekkesi      / FINDIKZADE
78     Bayburtlular Türbesi     İslambey Caddesi Üzeri, İslambey İlkokulu karşısı

/ EYÜP
79     Bayram Paşa Türbesi (*)     Haseki Cad. Bayram Paşa Külliyesi sınırları içinde

/ CERRAHPAŞA
80     Behram Paşa Türbesi                                                                 / ÜSKÜDAR
81     Bektaş Efendi Türbesi     Ayvansaray ile Defterdar arasında, Yavedüd Camii karşısı                                                             / EYÜP
82     Benlizade Raşid Efendi Türbesi (*)     Çarşamba                                                     / FATİH
83     Bıçakcı Baba Türbesi     Bıçakçı Eyüp Sokağı üzerinde, Düğmeciler Mektebi Sokağı No: 39                                / EYÜP
84     Beşinci Sekbanbaşı (İncirli Baba) Türbesi     Haydar Çırçır Bıçakçı Çeşme Sokağı

/ FATİH
85     Beşir Ağa Türbesi (*)     Eyüp Sultan Türbesi girişindedir.                 / EYÜP
86     Beşir Gazi Türbesi     Hoca Cahır Mah.                             / EDİRNEKAPI
87     Bosnalı İbrahim Paşa Türbesi (*)     Kalenderhane Mah. Şehzade Camii avlusu

/ ŞEHZADEBAŞI
88     Bukağılı Baba Türbesi     Evlendirme Dairesi, 18 Sekbanlar haziresi

/ŞEHZADEBAŞI
89     Bulak Mustafa Paşa Türbesi (*)     Eyüp Sultan Camii’nin mihrabının önünde / EYÜP
90     Cabir bin Abdullah Hz. Türbesi     Karabaş Mah. Çember Sok. Hz. Cabir Camii içinde

/ AYVANSARAY
91     Cafer Paşa Türbesi     Kalanderhane Cad. Eyüp Müftülüğü’nün karşısı

/ EYÜP
92     Can Feda Hz. Türbesi     Can Feda Çıkmazı                                  / FINDIKLI
93     Canan Hanım Türbesi     Boyacı Sokağı üzeri, Bahriye Nazırı Hasan Hüsnü Paşa Türbesi’nin sol tarafında                      / EYÜP
94     Canbaz Mustafa Türbesi     Arabacı Beyazıt Mah. Çağlayan Sok.

(Canbaziye Camii)          / KOCAMUSTAFAPAŞA
95     Cedid Havatin Türbesi (*)     Yeni Camii avlusu                                / EMİNÖNÜ
96     Cemaleddin İshak-ı Karamani Türbesi     Sütlüce Mah. Hamam Sok. No:56       / SÜTLÜCE
97     Cenderecizade Muhiyiddin Efendi Türbesi     Kirazlı Mescid Sok.

/ SÜLEYMANİYE
98     Cennet Efendi Türbesi (*)     Gülfem Hatun Mah. Aziz Mahmud Hüdai Sok.

/ ÜSKÜDAR
99     Cerrah Mehmed Paşa Türbesi (*)     Cerrahpaşa Camii avlusu             / CERRAHPAŞA
100     Cerrah Osman Ağa Türbesi     Sarıgüzel caddesi, Hoca Üveys Camii avlusu / FATİH
101     Cevad Paşa Türbesi (*)     Emir Buhari Camii bahçesi, Malta             / FATİH
102     Cibali Baba Türbesi

(Cebe Ali Hz.)
Küçük Mustafa Paşa Mah. Cibali Surkapısı Sok

(Eski Cibali Karakolu’nun içi)                     / FATİH
103     Çakırcı Başı Türbesi     Edirnekapı Tekfur Sarayı Yakını                 / FATİH
104     Kara Abalı Mehmed Baba Türbesi     Dolmabahçe Camii bahçesi     / DOLMABAHÇE
105     Çallı Ali Efendi Türbesi     Silahtar Ağa Caddesi üzeri, Şah Sultan Camii karşısı

/ EYÜP
106     Çelebi Zade İsmail Kasım Efendi Türbesi     Özbek Süleyman Caddesi başındaki set üzeri

/ AKSARAY
107     Çengeloğlu Tahir Paşa Türbesi     Boyacı Sokağı ile Eyüp İskelesi Caddesinin birleştiği yerde                                                             / EYÜP
108     Çifte Emirler Türbesi     Bahçekapı, Arpacılar Camii girişi        / EMİNÖNÜ
109     Çifte Gelinler Türbesi     Eyüp Sultan Camii bahçesi                          / EYÜP
110     Çifte Sultanlar Türbesi

{İmam Hüseyin’in kızları)
Ali Fakih Mah. Koca Mustafa Paşa Cad.

(Sümbül Efendi Camii avlusu)                   / FATİH
111     Çivizade Mescidi Türbesi     Beyazıd Ağa Mah., Kalburcu Mehmed Çeşme Sok.

/ TOPKAPI
112     Davud Efendi Türbesi     Şeyh Davud Han Mescidi               / TAHTAKALE
113     Davud Paşa Türbesi     Hobyar Mah. Davut Paşa Camii avlusu

/ KOCAMUSTAFAPAŞA
114     Daye Hatun Zevce-i Cenabı Cabir R.A. Türbesi (Zincirli Servi Türbesi)     Sümbül Efendi Camii Avlusu

/ KOCAMUSTAFAPAŞA
115     Debbağ Yunus Türbesi     Abdi Subaşı Mah. Tabak Yunus Sok.

(Tabak Yunus Camii içi)                             / FATİH
116     Defterdar Ahmed Paşa Türbesi     Dedeler Mevkii yakınları, Karacaahmet,   /ÜSKÜDAR
117     Defterdar Mahmud Efendi Türbesi     Defterdar Cad. Defterdar Mahmud Efendi Camii avlusu                                                             / EYÜP
118     Demirhun (Kasapçıbaşı) Kasapbaşı Türbesi     Haydar, Kasap Demirhun Mah. Cami Sok. Demrihun Camii Bahçesi                                            / FATİH
119     Derviş Azbi Türbesi     Merdivenköy                                          / GÖZTEPE
120     Derviş Osman Dede Türbesi     Şehzade Camii Caddesi üzeri      / ŞEHZADEBAŞI
121     Derya Kaptanı Sinan Paşa Türbesi     Mihrimah Sultan Camii Avlusu        / ÜSKÜDAR
122     Deryayı Ali Baba (Derya Ali Baba) Türbesi     Demirhane Cad. üstü,Kazlıçeşme

/ ZEYTİNBURNU
123     Destari Mustafa Paşa Türbesi (*)     Kalanderhane Mah. Şehzade Camii avlusu

/ ŞEHZADEBAŞI
124     Divitizade Şeyh Mustafa Türbesi

{Divitçi Şeyh Mustafa Türbesi)
Şeyh Camii Avlusu

/ ÜSKÜDAR
125     Ebu’d-Dürda (Derda) Türbesi     Zal Paşa Cad. üzeri, Cezeri Kasım Paşa Camii ile Zal Mahmud Paşa Camii arası                      / EYÜP
126     Ebu İshakzade Ishak Efendi Türbesi     Hatip Muslahattin Mah. Sultan Selim Cad.

(İsmail Ağa Camii)                                      / FATİH
127     Ebu Şeybet-ül Hudri Türbesi (*)     Toklu Dede Sok.                         / AYVANSARAY
128     Ebu Eyyüb el-Ensari Hz. Türbesi (*)     Bostan İskelesi Sok. Camii Kebir Mah. Eyüp Camii avlusu,                                                           / EYÜP
129     Ebu Said-il (Seyyit) Hudri Türbesi     Avcıbey Mah. Kariye Türbe Sokak /EDİRNEKAPI
130     Ebu Zerr-il Gıfari Hz. Türbesi     Atik Mustafa Paşa Mah. Lonca Cad. Çeşme Sok.

/ AYVANSARAY
131     Ebu’r Rıza Türbesi (Ebu’r Rıza Tekkesi)
/ KASIMPAŞA
132     Ebul Meyamın Mustafa Efendi,

İmam Şehrıyarı Mahmud Efendi Türbesi
Daruşşafaka Cad. Fatih Camii Boyacıkapısı Kabristanı                                                    / FATİH
133     Ebuzer Guffari Türbesi                                                            / AYVANSARAY

photo

134     Edhem Baba Türbesi                                                                           / EYÜP
135     Ekmekçi Ahmed Paşa Türbesi (*)     Alemdar Mah. Vefa Lisesi ve Molla Hüsrev Camii karşısı                                                             / VEFA
136     Ekmekçibaşı Ali Ağa Türbesi     Vişnezade Mah. Enis Akasgen Sok. No:15

/ BEŞİKTAŞ
137     Ekmekçibaşı Muhyiddin Mehmed Türbesi     Hatice Sultan Mah. Fevzipaşa Cad ./EDİRNEKAPI
138     Elekli Baba Türbesi     Sur Dışı, Silivrikapı Durağı              / SİLİVRİKAPI
139     Emir Ahmed Buhari Türbesi     Malta, Hoca Üveys mahallesi, Emir Buhari sokak

/ FATİH
140     Enver Paşa Türbesi     Abide-i Hürriyet Tepesi                 / ÇAĞLAYAN
141     Eyrek (Erikçi) Baba Türbesi (Perişan Baba Türbesi     Kazlıçeşme Karakolu yanında

/ KAZLIÇEŞME
142     Erzincanlı Mehmed Sadık Efendi Türbesi     Alaca Minare Tekkesi Mezarlığı         / ÜSKÜDAR
143     Eskici Dede Türbesi                                                                 / UNKAPANI
144     Esrar Dede Türbesi     Galata Mevlevihanesi bahçesi              / TÜNEL
145     Ethem Baba Türbesi     Şehremini Katip Muslihittin (Şehremini) Cammi’ne giderken yol üzerinde                       / ŞEHREMİNİ
146     Evlice (Ulice) Baba Türbesi                                                                       / EYÜP
147     Evrenos Dede Türbesi     Beyceğiz Mah. Hasan Fehmi Paşa Cad.

/ KARAGÜMRÜK
148     Faik Muhammed Bey Türbesi     Langa Caddesi                                      / YENİKAPI
149     Fahri Ahmed Efendi Türbesi     Ali Efendi Dergâhı                           / KASIMPAŞA
150     Fatma Şerife Hanım Türbesi     Boyacı Sokak, Kaptan-ı deryâ Hasan Hüsnü Paşa ile Posta Nazırı İzzet Efendi türbesi arasındadır. / EYÜP
151     Fatma Sultan Türbesi (*)     Kalenderhane Mah. Şehzade Cad. Şehzade Camii avlusu                                            /ŞEHZADEBAŞI
152     Feridun Paşa Türbesi     Eyüp Sultan Mah. Beybaba Sok.                  / EYÜP
153     Ferruh Baba Türbesi     Abdurrahman Şeref Bey Caddesi                 / EYÜP
154     Ferhad Paşa Türbesi     Eyüp Sultan Mah. Feshane Cad.                  / EYÜP
155     Fethi Baba Türbesi                                                                   / ÜSKÜDAR
156     Feyzullah Efendi Türbesi

(Şeyhülislam Veliyyuddin Efendi

Türbesi)
Nişanca, Murat Buhari Tekkesi Mezarlığı

/ EYÜP
157     Feyzullah Efendi Türbesi     Vatan Caddesi Üzeri, Yavuz Sultan Selim Medresesi yanı                                                               / FATİH
158     Gözcü Baba Türbesi                                                          / MERDİVENKÖY
159     Gözoğlu Şeyh Hüseyin Efendi Türbesi     Taşlıburun Tekkesi haziresi, Bahariye Polis Karakolu’nun biraz ilerisinde              / SİLAHTAR
160     Gül Baba Türbesi     Düğmeciler Caddesi ile Ümmi Sinan Sokağı’nın birleştiği yerde                                               / EYÜP
161     Gül Baba Türbesi                                                                    / TOPHANE
162     Gülüstü Valide Sultan Türbesi (*)     Fatih Külliyesi’nin kıble yönündedir.           / FATİH
163     Gülşirin Hatun Türbesi (Daye Hayun)     Abdürrahman Şerefbey Cad. ile Arakiyeci Camii Sokağı’nın birleştiği yerde                             / EYÜP
164     Gülbahar Hatun Türbesi     Fatih Camii avlusu                                      / FATİH
165     Gülnüş Sultan Türbesi (*)     Üsküdar Meydanı, Yeni Valide Camii avlusu

/ ÜSKÜDAR
166     Güzel Ahmed Paşa Türbesi     Hatice Sultan Mah. Fevzipaşa Cad. Mihrimah Sultan Camii                                                 / EDİRNEKAPI
167     Güzelce Ali Paşa Türbesi (*)     Çırağan yolu üzeri, Yahya Efendi Dergahı yanında

/ BEŞİKTAŞ
168     Gizlice Evliya Türbesi

(Yer Sarsan Hüseyin Bey Türbesi)
Üsküdar Postanesi’nden, Halil Paşa Türbesi’ne giderken                                                / ÜSKÜDAR
169     Galip Paşa Türbesi     Bağdat Caddesi                                    / ERENKÖY
170     Garib Baba Türbesi     Küçükçekmece Gölü kenarındadır.

/ KÜÇÜKÇEKMECE
171     Garib Dede Türbesi

(Sultançifliği’nde)
Sultan Çiftliği Köyü                             / ÜSKÜDAR
172     Garib Dede Türbesi                                                                    / ÜSKÜDAR
173     Gavsi Ahmed Dede Türbesi     Galata Mevlevihanesi                             / TÜNEL
174     Gazi Ahmed Muhtar Paşa Türbesi     Fatih Camii avlusu                                       / FATİH
175     Gazi Osman Paşa Türbesi (*)     Fatih Camii avlusu                                       / FATİH
176     Gazi Yunus Türbesi     Gazi Yunus Mezarlığı                            / BEYKOZ
177     Gazanfer Ağa Türbesi (*)     Bozdoğan Kemeri’nin altında, Atatürk Bulvarı üzerindedir.                                                  / FATİH
178     Hacı Ahmed Paşa (Doğancı) Türbesi (*)     Gülfem Hatun Mah. Mektep Sok.      / ÜSKÜDAR
179     Hacı Bayram Kaftani Türbesi     Keyci Hatun Mah. Haseki Cad. Ahmet Kahya Sok. (Hacı Bayram Kaftani Camii Haziresi) /AKSARAY
180     Hacı Hoca Türbesi     Sultantepesi’nde Hacı Hoca Zaviye ve Mescidinin sağındadır.                                           / ÜSKÜDAR
181     Hacı İlyas Türbesi     Atik Mustafa Paşa Mah. Hamam Sok. Hacı İlyas Camii                                                          / BALAT
182     Hacı Muhiddin Efendi Türbesi

(Şeyh Muhiddid Kocevi Hz.)
Mescit Sok.

/ CİBALİ
183     Hadım İbrahim Paşa Türbesi     Canbaziye Mah. Silivrikapı Cad. (Hadım İbrahim Paşa Camii bahçesi)                             /SİLİVRİKAPI
184     Hadım Mehmed Mesih Paşa Türbesi     Hatice Sultan Mah. Dökümcüler Cad. (Mesih Mehmed Paşa Camii bahçesi)       / KARAGÜMRÜK
185     Hafız Ahmed Paşa Türbesi     Şeyh Resmi Mah. Fatih Cad. (Hafız Ahmet Paşa Camii kıble kısmındadır.)                               / FATİH
186     Hafız Mehmed Efendi Türbesi     Ayvansaray ile Defterdar arasında, Yavedüd Camii karşısı                                                             / EYÜP
187     Hafsa Sultan Türbesi (*)     Yavuz Sultan Selim Camii avlusu               / FATİH
188     Hakikizade Osman Efendi Türbesi                                                                   / EĞRİKAPI
189     Halil Efendi Türbesi     Uzun Yunus Mah. Evliya Ata Sok., Mevlevihanesi

/ FATİH
190     Halil Paşa Türbesi     Gülfem Hatun Mah. Yeniçeşme yokuşunun başındadır.                                             / ÜSKÜDAR
191     Hammal Hayreddin Dede Türbesi     Sofular Mah. Sofular Cad. ile Vatan Caddesi’nin kesiştiği yerde                                               / FATİH
192     Hamza Bali Türbesi     Silivrikapı Mezarlığı                      / ZEYTİNBURNU
193     Hançerli Sultan Türbesi     Beybaba Sokağı, Eyüp Camii yanı                / EYÜP
194     Hariri Zade Seyyid Mehmed Kemaleddin Türbesi     Saçlı Kasım Efendi Camii haziresi                / EYÜP
195     Has Yunus Paşa Türbesi     Rıza Paşa Yokuşu                                       / MERCAN
196     Hasan Adli Efendi Türbesi     Ali Fakih Mah. Kocamustafa Paşa Cad.

(Sümbül Efendi Camii müştemilatı)            / FATİH
197     Hasan Baba Türbesi     Molla Fenari İsa Camii, Vatan caddesi    / AKSARAY
198     Hasan Burhaneddin Cihangiri Türbesi (Cihangir Tekkesi)     Cihangir Yokuşu, (Cihangir Camii Bahçesi)

/ CİHANGİR
199     Hasan Fehmi Paşa Türbesi     Şehzadebaşı, Kemal Paşa Mah. Kemal Paşa Camii yanı                                                        / EMİNÖNÜ
200     Hasan ve Hüseyin Kardeşler Türbesi     Salma Tomruk Paşa Hamamı Sok.  Salmatomruk

/FATİH
201     Hasan Ünsi Efendi Türbesi

(Aydınoğlu Tekkesi)
Gülhane Parkı’ndan Sirkeci’ye giden yolun dönemecindeki mezarlıktadır.              / EMİNÖNÜ
202     Haşim Baba Türbesi     İnadiye                                                  / ÜSKÜDAR
203     Hatice Sultan Türbesi (*)     KalEnderhane Mah. Şehzade Camii kıble avlusu

/ ŞEHZADEBAŞI
204     Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi (*)     Yenicami Külliyesi                             / EMİNÖNÜ
205     Hattat Mustafa Rakım Türbesi (*)     Atik Ali Cad, Atik Ali Camii karşısı

/ KARAGÜMRÜK
206     Havatin Türbesi (*)     Yeni Camii avlusu                                / EMİNÖNÜ
207     Haydar Baba Türbesi     Haydarpaşa Garı                         / HAYDARPAŞA
208     Haydar Mirza Türbesi

{Şahoğlu Türbesi}
Beybaba Sokak                                              / EYÜP
209     Hekimoğlu Ali Paşa Türbesi (*)     Hekimoğlu Ali Paşa Camii ve Külliyesi

/ CERRAHPAŞA
210     Helvai Yakub Efendi Türbesi     Bozdoğan Kemeri Sok.                  / SÜLEYMANİYE
211     Helvacı Bacı (Baba) Türbesi     Şehzade Camii bahçesi                / ŞEHZADEBAŞI
212     Hemşire-i Cenab Hüseyin Şehri Banu Hanım Türbesi     Koca Mustafa Paşa Camii

/ KOCAMUSTAFAPAŞA
213     Bolulu Himmet Efendi Türbesi

{Salı (Himmetzade) Tekkesi}
Çiçekçiler Camii bahçesi

/ ÜSKÜDAR
214     Hoca Hüseyin Sadık Efendi Türbesi     Tahta Minare Mah. Vodina Cad.               / BALAT
215     Hoca Selim ve Hacı Hüsameddin Efendi Türbesi
İdrisköşkü / EYÜP
216     Horoz Mehmed Dede Türbesi     Yavuz Er Sinan Camii bahçesi        / UNKAPANI
217     Hubbi Hatun Türbesi

{Molla Çelebi Tekkesi} (*)
Tabakhane Mevkii, Defterdar Cad.              / EYÜP
218     Hulusi Ahmed Paşa Türbesi     Feshane Cad. üzeri, Ferhad Paşa Türbesi’nin sol tarafında, Eyüp Emniyet Amirliği civarında / EYÜP
219     Hüma Hatun Validesi Türbesi     Bali Paşa Cad. ile Hoca Efendi Sokağı’nın birleştiği yerde                                                              / EYÜP
220     Hürrem Sultan Türbesi (*)     Süleymaniye Camii avlusu         / SÜLEYMANİYE
221     Hüsam bin Abdullah (R.A.) Türbesi     Salma Tomruk Cad. Paşa Hamamı Sok.

(Hoca Kasım Günani Camii karşısı)            / FATİH
222     Hüseyin Hasıb Bey Türbesi     Bostan İskelesi Sok. Mihrişah Valide Sultan İmareti Bahçesi                                                         / EYÜP
223     Hüseyin Paşa Türbesi     Emir Buhari Camii yakınında, Mustafa Paşa Tekkesi karşısı                                                           / EYÜP
224     Hüsrev Paşa Türbesi (*)     Bostan İskelesi Sok.                                      / EYÜP
225     Hüsrev Paşa Türbesi (*)     Yenibahçe, Bali Paşa Camii karşısındadır. / FATİH
226     Hz. Hafir Türbesi     Eğrikapı dışında                                           / EYÜP
227     Hz. Hamidullah el Ensari Türbesi     Karabaş Mah. Ayvansaray Sur Dibi            / FATİH
228     İbn-i Kemal Türbesi     Edirnekapı dışında, Münzevi Caddesi üzerinde, Emir Buhari Camii civarında                        / EYÜP
229     İbn-i Meddas Türbesi

(Hüsameddin Tokadi Türbesi)
/ UNKAPANI
230     İbrahim Çavuş Türbesi     İbrahim Çavuş Mah. İbrahim Çavuş Sok. Şehremini

( İbrahim Çavuş Camii bahçesi)                  / FATİH
231     İbrahim Edhem Paşa Türbesi     Mihrimah Camii’nin solunda               / ÜSKÜDAR
232     İbrahim Halebi Hz. Türbesi     Edrinekapı Mezarlığı                      / EDİRNEKAPI
233     İbrahim Naks-i Türbesi     Hekimoğlu Ali Paşa Camii karşısı
234     İdris Muhtefi Hz. Türbesi     Kulaksız Camii arkası                       / KASIMPAŞA
235     İnadiye Baba Türbesi     Deniz Abdal Mah. Şeyh Raşit Camii yakınında, Şehremini                                                     / FATİH
236     İsimsiz Türbesi     Bulak Mustafa Paşa Yanı                           / EYÜP
237     İsa Bey Türbesi     Akbaba Yeni Mah.                                 / BEYKOZ
238     İsa Geylani Türbesi (Şeyh Kaşgari İsa

Geylani Efendi Türbesi)
Kaşgari Dergahı, Piyer Loti kahvesi yolu üzeri, Murtaza Efendi Tekkesi camii avlusu)             / EYÜP
239     İskender Baba Türbesi

(Kaymakçızade Tekkesi)
Gündoğumu Cad. üzeri                       / ÜSKÜDAR
240     İskender Mustafa Paşa Türbesi     Tavukhane Sok.                             / SULTANAHMET
241     İskender Paşa Türbesi (*)     Kanlıca Mah. Hisar Cad.                     / ÜSKÜDAR
242     İsmail Rumi Türbesi     Kadiriler yokuşu, Kadiri Tekkesi haziresi

/ TOPHANE
243     İvaz Fakih Türbesi     Büyük Çamlıca tepesi                            / ÇAMLICA
244     Ka’b R.A. Türbesi     Abdülvedüd Mah., Ayvansaray-Defterdar arasında, Yağhane Değirmeni Sokağı                          / EYÜP

245     Kadiri Mahmud Baba Türbesi     Kuşdili Çayırı                                       / KADIKÖY
246     Şeyh Muhanmed Ziyad Türbesi                                                                    / SAMATYA
247     Kadı Sadi Tekkesi Türbesi     Hoca Kasım Günani Mah. Draman Miraç Sokağı

/ FATİH
248     Kadıasker Mehmed Efendi Türbesi     Akdeniz Cad. Fatih Adliyesi’nin yan sokağında

/ FATİH
249     Kahhar Baba Türbesi     Halıcıoğlu, Kudüm Sok. No: 4            / BEYOĞLU
250     Kanlıca Şeyh Ataullah

(Tekkesi) Türbesi
Kanlıca, Fıstık Yokuşu, Mezarlık Yolu  / BEYKOZ
251     Kanuni Sultan Süleyman Türbesi (*)     Süleymaniye Mah.                     / SÜLEYMANİYE
252     Kapıağası Kayış Mustafa Ağa Türbesi     Eyüp Sultan Camii mihrabı önünde            / EYÜP
253     Kaptan-ı deryâ Hasan Hüsnü Paşa

Türbesi (*)
Boyacı Sok.

/ EYÜP
254     Kara Şemseddin Türbesi     Çırçır, Fatih Belediyesi arkası                     / FATİH
255     Kara Abalı Dede Türbesi

(Kara Abalı Tekkesi)
Dolmabahçe Camii bahçesi

/DOLMABAHÇE
256     Kara Ahmed Paşa Türbesi (*)     Suriçi, Fatma Sultan Mah. Kara Ahmet Paşa Camii dış avlusunda                                         / TOPKAPI
257     Kara Baba Türbesi

(Kara Baba Tekkesi)
Dönem Sokak

/ÇEMBERLİTAŞ
258     Kara Hisari İsmail Efendi Türbesi     Koca Dede Mah. Beyceğiz Cad. Çarşamba /FATİH
259     Karaca Ahmed Sultan Türbesi (*)     Ahçıbaşı Mah. Karaca Ahmed Cad.   / ÜSKÜDAR
260     Karcı Şeyh Ahmed Dede Türbesi     Yenikapı Mevlevihanesi                       / YENİKAPI

261     Kartal Baba Türbesi  (Kartal Baba Tekkesi) Nuh Kuyusu Caddesi

ÜSKÜDAR
262     Kasap İlyas Türbesi     Kasap İlyas Mah. Samatya Cad.

(Kasap İlyas Camii)                            / SAMATYA
263     Kaşıkçı Mustafa Efendi Türbesi     Dede Paşa Sokaka                        / MOLLAGÜRANİ
264     Kavacık Hasan Dede Türbesi     Anadolu Hisarı, Kızılserçe Sok.             / BEYKOZ
265     Kavas Başı Türbesi     Acıçeşme, Hatice Sultan Sok.    / KARAGÜMRÜK
266     Kavsara Türbesi     Bağlarbaşı Yokuşu’nun altında, Kavsara Mescidi’nin yanındadır.                                        / ÜSKÜDAR
267     Kazancıbaşı Sadeddin Efendi Türbesi     Murat Paşa Mah. Kazani Sadi Sok. No:7

/ AKSARAY
268     Kazasker Ak-Mahmud Efendi Türbesi     Beybaba Sokağı, Eyüp Sultan Camii yanı, Küçük Emir Efendi Türbesi bitişiği                         / EYÜP
269     Kazasker Hamidzade Abdullah

Efendi Türbesi

/EYÜP
270     Keçecizade Fuad Paşa Türbesi     Binbirdirek Mah. Peykhane Cad./ ÇEMBERLİTAŞ
271     Kefçe Dede Türbesi     Ahmediye Camii bahçesi                      / ÜSKÜDAR
272     Kemankeş Mustafa Paşa Türbesi     Kaliçeci Hasan Ağa Camii karşısı          / ÇARŞIKAPI
273     Kenan Rufai Hz. Türbesi     Merkez Efendi Camii haziresi

/KOCAMUSTAFAPAŞA
274     Keserci Baba Türbesi (Neccar

Mehmed Efendi-Dülgerbaşı Türbesi)
Hoca Üveys Mah. Bali Paşa Camii yakını

(Hüsrev Paşa Türbesi yakınında)                / FATİH
275     Kesikbaş Hüseyin Ağa Türbesi (*)     Küçük Ayasofya, İshak Paşa Mah.

/ CANKURTARAN
276     Kesikbaş ve Derviş Molla Türbesi     Eğrikapı Suriçi kapı çıkışı,                          / FATİH
277     Kılıçlı Baba Türbesi     Mevlanakapı, Melek Hatun Mah.               / FATİH
278     Kırımi Hüseyin Efendi Türbesi     Ak Türbe Mezarlığı, Fetih Çelebi Camisi karşısı

/ OTAKÇILAR
279     Kırklar Sultan Türbesi     Dereseki Köyü                                         / BEYKOZ
280     Kiremitçi Süleyman Çelebi Türbesi     Zal Paşa Cad. üzeri, Kızıl Mescid adı verilen (Kiremitçi Süleyman Çelebi Camii)             / EYÜP
281     Koca Reşid Paşa Türbesi (*)     Beyazıt Camii avlusu                             / BEYAZIT
282     Koca Sinan Paşa Türbesi (*)     Molla Feneri Mah. Yeniçeriler Cad.

/ ÇEMBERLİTAŞ
283     Korucu Mahmud (Koruk Mahmud) Türbesi     Deniz Abdal Mah. Vezir Cad. Ziya Gökalp Sok. (Koruk Mahmut Ağa Camii)             / ŞEHREMİNİ
284     Kovacı Dede Türbesi {Sevindik}     Kovacı Dede Mah. Daruşşafaka Cad.

(Kovacı Camii yanı)                                     / FATİH
285     Koyun Baba Türbesi     Akşemsettin Caddesi ile Sarıgüzel Caddesi’nin kesiştiği yerde bulunmaktadır.                     / FATİH
286     Koyun Baba Türbesi     Galata, Balıkçılar Pazarı                      / BEYOĞLU
287     Köpekçi Hasan Baba Türbesi     Edirnekapı Mezarlığı, Otakçılar               / EYÜP
288     Köprülü Mehmed Paşa Türbesi (*)     Divanyolu Caddesi üzeri                      / EMİNÖNÜ
289     Kuleli Baba Türbesi     Hüseyin Paşa Seddi Sokağı, Kuleli Namazgâhı önünde (Kuleli Askeri Lisesi sağında)    / ÜSKÜDAR
290     Kuyucu Murad Paşa Türbesi (*)     Vezneciler, Kuyucu Murat Paşa Külliyesi

/ BEYAZIT

291     Küçük Emir Efendi Türbesi  {Şimşir Dede Türbesi}   Eyüp Sultan Camii’nin doğu tarafında

/ EYÜP
292     Lala Hüseyin Paşa Türbesi     Fethi Çelebi Caddesi ile Otakçıbaşı Sokağı’nın birleştiği yerde                                               / EYÜP
293     Lala Mustafa Paşa Türbesi (*)     Eyüp Sultan Camii avlusu                            / EYÜP
294     Lamekani Hüseyin Efendi Türbesi     Şah Sultan Camii, Cerrahpaşa Camii bahçesi / FATİH
295     Lohusa Kadın(Rahime Sultan)Türbesi (*)     Şişhane’den Kasımpaşa’ya inen yol üzerindedir.

/ ŞİŞHANE
296     Mahmud Ağa Türbesi     Silahtar Cad. (Eyüp Lisesi karşısındaki mezarlıkta)

/ EYÜP
297     Mahmud Bey Türbesi     Yeni Çeşmeler Yokuşu, Açık Türbe Sokağı,

(Halil Paşa Türbesi’nin yanında)        / ÜSKÜDAR
298     Mahmud Celaleddin Paşa Türbesi

{Prens Sabahaddin Türbesi} (*)
Merkez Mah. Bostan İskelesi Sokağı’nın güney yakasında, (Hüsrev Paşa Türbesi ile Halil Rıfat Paşa Türbesi’nin arasında)                                     / EYÜP
299     Mahmud Nedim Paşa Türbesi (*)     Cağaloğlu, Babıali Caddesi                / EMİNÖNÜ
300     Mahmud Paşa Türbesi (*)     Mahmut Paşa Camii avlusu        / MAHMUTPAŞA
301     Mahmud Şevket Paşa Türbesi     Abide-i Hürriyet Tepesi                                  /ŞİŞLİ
302     Manevi Mustafa Efendi Türbesi     Doğancılar                                            / ÜSKÜDAR
303     Mehmed Çelebi Türbesi     Eyüp Sultan Camii Avlusu                           / EYÜP
304     Mehmed Ağa Türbesi (*)     Çarşamba, Mehmet Ağa Camii ablusu       / FATİH
305     Mehmed Bahai Efendi Türbesi     Fatih Camii yakınında                                  / FATİH
306     Mehmed II. (Fatih Sultan Mehmed) Türbesi (*)     Fatih Camii kıble avlusu

/ FATİH
307     Mehmed Kadızade Efendi Türbesi     Seyit Ömer Mah. Cevdet Paşa Cad.  / ŞEHREMİNİ
308     Mehmed Vusuli Efendi Türbesi     Cezri Kasım Mah. Feshane Cad.                  / EYÜP
309     Mehmed Şakir Paşa Türbesi     Fatih Külliyesi                                              / FATİH
310     Memi Muhammed Can Efendi

Türbesi
Emir Buhari Camii bahçesi

/ FATİH
311     Merkez Efendi Türbesi (*)     Merkez Efendi Mah.                  / MEVLANAKAPI
312     Mesih Ali Paşa Türbesi     Mesih Ali Paşa Camisi avlusu     / YAVUZ SELİM
313     Mesih Mehmed Paşa Türbesi     Muhtesip İskender Mah. Eski Ali Paşa Cad.

(Mesih Ali Paşa Camii Avlusu)                   / FATİH
314     Mihrahur-ı Evvel Mehmed Ağa Ailesi Türbesi     Şehitklik Mevkii, Bahariye Mezarlığı,

(Eyüp Lisesi karşısı)                                      / EYÜP
315     Mihrişah Valide Sultan Türbesi (*)     Bostan İskelesi Sok.                                      / EYÜP
316     Mimar Sinan Türbesi (*)     Süleymaniye Mah. Fetva Yokuşu Sok.

/ SÜLEYMANİYE
317     Minkarizade Şeyh-ül İslam Yahya Efendi Türbesi     Sarı Gazi Köyü

/ ÜSKÜDAR
318     Mirimiran Mehmed Ağa Türbesi (*)     Beybaba Sok.                                                 / EYÜP
319     Molla Lütfi Türbesi     Defterdar Cad.                                               / EYÜP
320     Molla Manisalıoğlu Türbesi     Bozdoğan Kemeri, İmam Niyazi Sokak, Kul Camii Bahçesi                                                         / FATİH
321     Muhammed Şemseddin Yeşil Efendi Türbesi     Seyyid Nizam Caddesi’nin sol tarafında

/ SİLİVRİKAPI
322     Muhammed’ül Ensari Türbesi (*)     Atik Mustafa Paşa Mah.              / AYVANSARAY
323     Muhsin-zade Mehmed Paşa Türbesi     Eyüp Sultan Türbesi mezarlığında, türbe çıkış koridorunun sağ tarafındadır.                       / EYÜP
324     Muhterem (Mehmed Efendi) Türbesiİ     Karagümrük Meydanı, Kabakulak Sokak No:104

/FATİH
325     Muhterem Efendi Türbesi     Yerebatan Sarnıcı giriş kapısının yanında

/ SULTANAHMET
326     Murad-ı Münzevi Türbesi

(Murad Buharî Türbesi)
Nişanca, Davut Ağa Caddesi

/ EYÜP
327     Mustafa Çelebi Bin İbrahim Paşa Türbesi     Eyüp Sultan Türbesi yanında, türbe çıkış koridoru ile iç avlu arasında                                        / EYÜP
328     Mustafa İzzi Efendi Türbesi

(Hasırizade Tekkesi)
Elifi Efendi Sok.

/ SÜTLÜCE
329     Mustafa Ağa Türbesi (*)     Eyüp Camii avlusu                                        / EYÜP
330     Mustafa Fazıl Paşa Türbesi     Bostan İskelesi üzerinde ve Mihrişah Valide Sultan İmareti avlusundadır.                                    / EYÜP
331     Müstakim Zade Süleyman Sadeddin Efendi Türbesi     Zeyrek, Mehmed Emin Tokadi Türbesi yanı

/ FATİH
332     Müeyyetzade Türbesi     Galip Dede Cad. No: 125                     / KULEDİBİ
333     Mürteza Efendi Türbesi     Mürteza Efendi Camii bahçesi                     / EYÜP
334     Müzevvir Kardeşler Türbesi     Nişanca, Süleyman Şubaşı Camii’nin ilerisi

/ EYÜP
335     Nakkaş Baba Türbesi     Kuzguncuk’un batı kuzeyinde kendi adını verdiği mezarlıktadır.                                        / ÜSKÜDAR
336     Nakkaş Hasan Paşa Türbesi (*)     Zal Mahmut Paşa Caddesi üzerindedir.        / EYÜP
337     Nakşidil Valide Sultan Türbesi (*)     Fatih Camii avlusu                                       / FATİH
338     Nasuhi (Muhammed Nasuhi) Türbesi     Doğancılar Cad. No:202

/ ÜSKÜDAR
339     Nazif Hasan Dede Türbesi

(Beşiktaş Mevlevihanesi)
Silahtar Ağa cad.

/ EYÜP
340     Neccarzade Mustafa Rızauddin Efendi Türbesi (Muhammed Sıddık Neccaezade Efendi Türbesi)     Sinan Ağa Mah. Neccarzade Sok. Sinan Paşa Camii yanında

/BEŞİKTAŞ
341     Nenesi Dede – Süt Sultan Dede

Türbesi
Duvardibi-Bağlarbaşı asfaltı üzerinde, Karacaahmed Türbesi’nin mezarlığı                         / ÜSKÜDAR
342     Nevfidan Kadın Türbesi (*)     Divanyolu Cad. Sultan II. Mahmud Türbesi girişi

/ ÇEMBERLİTAŞ
343     Nureddin Cerrahi Hazretleri Türbesi

{Nureddin Cerrahi Tekkesi} (*)
Karagümrük, Derviş Ali Mah. Nureddin Tekkesi Sok.

/ FATİH
344     Nuri Baba Türbesi                                                                     / BEŞİKTAŞ
345     Nuri Muhammed Efendi Türbesi     Fatih Camii yanı                                           / FATİH
346     Örümceksiz Dede Türbesi     Melek Hatun Mah. Küçük Saray Meydanı, Mimar Acem (Örümceksiz)Camii avlusu /MEVLANAKAPI
347     Pazar Tekkesi Türbesi

(Hariri Muhammed  Efendi Türbesi)
Şehremini Pazar Tekkesi Sokağı            / TOPKAPI
348     Perdecibaşı Türbesi

(Vücudizade Türbesi)
Kocamustafapaşa Çınarkarakolu yakını

/FATİH
349     Pertev Paşa Türbesi (*)     Eyüp Sultan Mah. Küçük Emirler Cad.       / EYÜP
350     Pertevniyâl Valide Sultan Türbesi (*)     Valide Camii avlusu, Cumhuriyet Cad. Guraba Hüseyin Ağa Mah.                            / AKSARAY
351     Pervane Mustafa Dede Türbesi     Karayel Sokağı                                              / EYÜP
352     Pir Ahmed Edirnevi Türbesi     Defterdar Cad. Cezri Kasım Mah.              / EYÜP
353     Pirinçcibaşı Sinan Efendi Türbesi     Şeyh Resmi Mah. Yedi Emirler Sok.

(Pirinçci Sinan Camii Müştemilatı)             / FATİH
354     Piyale Paşa Türbesi (*)     Kaptan Paşa Mah. Zincirlikuyu Cad. No:252

Piyale Paşa Camii avlusu               /KASIMPAŞA
355     Ragıp Paşa Türbesi (*)     Ordu Cad.                                                  / LALELİ
356     Ramazan Efendi Türbesi (*)     Kocamustafapaşa otobüs durağı

/ KOCAMUSTAFAPAŞA
357     Ruşen Efendi Türbesi     Aziz Mahmud Hüdai Hazretleri Türbesi yanında

/ ÜSKÜDAR
358     Rumi Mehmed Paşa Türbesi (*)     Rumi Mehmet Paşa Camii avlusu       / ÜSKÜDAR
359     Saçlı Emir Efendi Türbesi (Saçlı Emir Tekkesi)     Kadı Mehmet Mah. Kulaksız Cad. No:62

/KASIMPAŞA
360     Saçlı Kasım Efendi Türbesi     Hacı Hamza Mah. Belgrad Kapısı, Hacı Piri Cad.

/KOCAMUSTAFAPAŞA
361     Sadrıazam Mehmed Emin Rauf Paşa

Türbesi
Bostan İskelesi Sokağı üzerinde, Mihrişah Valide Sultan Türbesi kapısı ile imaret kapısı arasında

/EYÜP
362     Sadrıazam Tunuslu Hayreddin Paşa

Türbesi
Bostan İskelesi Sokağı civarında, Mihrişah Valide Sultan İmareti avlusu                                    / EYÜP
363     Safiye Sultan Türbesi (*)     Sümbül Efendi Camii avlusu

/ KOCAMUSTAFAPAŞA
364     Saka Baba Türbesi     Vezir Tekkesi civarı, Yusuf Efendi Sokağı ile Çövenci Sokapı’nın birleştiği yerde                         / EYÜP
365     Saka Mustafa Türbesi     Eyüp Sultan Camii şadırvan avlusu              / EYÜP
366     Sakabaşı Türbesi                                                                  / CİHANGİR
367     Salih Baba Türbesi     Valide-i Atik Mah., Çavuş Deresi       / ÜSKÜDAR
368     Salih Baba Türbesi {Doğancılar’da}     Karlık Bayırı-Doğancılar Cad.             / ÜSKÜDAR
369     Sancaktar Hayreddin Paşa Türbesi (*)     Sancaktar Hayrettin Camii avlusu

/ KOCAMUSTAFAPAŞA
370     Sarı Abdullah Türbesi     Topkapı, Maltepe Mezarlığı          / BAYRAMPAŞA
371     Sarı Baba Türbesi                                                                     / SARIYER
372     Sarı Kadı (Sarı Gazi) Mehmed Efendi

Türbesi

{Sarı Kadızade Şeyh Mustafa

Türbesi}

Sarı Gazi Köyü

/ ÜSKÜDAR
373     Sarı Nasuh Türbesi     Hasan Halife Mahallesi,

/ FATİH
374     Sefer Baba Türbesi     Sururi M. Ufakköprü Sok. No:58    / KASIMPAŞA
375     Selami Ali Hazretleri Türbesi     Kısıklı, Çamlıca Tepesi’ne çıkan yokuşun solunda

/ ÜSKÜDAR
376     Selçuk Sultan Türbesi (*)     Beyazıt Camii avlusu                              / BEYAZIT
377     Selim I (Yavuz Sultan Selim) Türbesi (*)     Yavuz Sultan Selim Camii avlusu

/ ÇARŞAMBA
378     Selahattin Uşaki Hz. Türbesi

(Tahir Ağa Tekkesi)
Haydar Mah. Karadeniz Cad. Esrar Dede Sok.

Tahir Ağa Cami’si bahçesi                          / FATİH
379     Selamsız Baba Türbesi     Selamsız Baba Mah.                             / ÜSKÜDAR
380     Semiz Ali Paşa Türbesi     Eyüp Sultan Türbesi yanı                             / EYÜP
381     Server Dede Türbesi     Tapu ve Kadastro dairesi

/ SULTANAHMET
382     Serasker Rıza Paşa Türbesi     Kocamustafapaşa Camii avlusu

/ KOCAMUSTAFAPAŞA
383     Sertarikzade Türbesi

(Sertarikzade Mehmed Emin Efendi Türbesi)
Davut Ağa Mescidi yanı, Nişanca Mah.

/ EYÜP
384     Servetseza Sultan Türbesi     Yavuz Sultan Selim Camii Avlusu           / FATİH
385     Safiyüddin ve Seyfullah Dede Türbesi     Küçük Hamam Meydanı, Şehremini

/ FATİH
386     Seyyid Hasan Hüsameddin Uşşaki (K.S.A) Türbesi     Hüsameddin Uşşaki Tekkesi

/ KASIMPAŞA
387     Seyyid Mehmed Haydar Dede Türbesi     Silivrikapı girişinde sur dışında

/SİLİVRİKAPI
388     Seyyid Mehmed Uyuni Türbesi     Hasırizade Dergahı bahçesi                  / SÜTLÜCE
389     Seyyid Nizam Hz. Türbesi

(Şeyh Nizamüddin Efendi Türbesi)
Seyyid Nizam Mah. Seyyid Nizam Cad. No:69

/ ZEYTİNBURNU
390     Seyyid Seyfullah Kasım Efendi

Türbesi
Silivrikapı Cad. Seyfullah Efendi Sokağı    / FATİH
391     Seyyid Velâyet Türbesi  (*)     Aşıkpaşazade Külliyesi, Haydar Mah. Şair Balcı Sok.

/ FATİH
392     Sıdki Efendi Türbesi                                                                            / EYÜP
393     Sırrı Abdülbaki Dede Türbesi

(Galata Mevlevihanesi)
Galata Mevlevihanesi

/ BEYOĞLU
394     Silahi Mehmed Bey Türbesi     Zal Paşa Cad. Zal Mahmud Paşa Camii avlu kapısının karşısı                                                           / EYÜP
395     Sinan Ağa Türbesi     Karadeniz Caddesi, Sinan Ağa Camii         / FATİH
396     Sinan Atik Türbesi     Koca Dede Mah. Nişanca Caddesi , Çarşamba

(Kumrulu Camii bahçesi)                          / FATİH
397     Sirkeci Muslihiddin Türbesi     Zincirlikuyu Cad.                             / KASIMPAŞA
398     Sirkecibaşı Şeyh İsmail Efendi

Türbesi

(Sirkecibaşı Tekkesi)
Küçük Mustafa Paşa Mah. Gül Camii Sok.

Küçükmustafapaşa                                       / FATİH
399     Siyavuş Paşa Türbesi (*)     Camii Kebir Caddesi                                     / EYÜP
400     Sultan I. Abdülhamid Türbesi (*)     Hobyar Mah. Bahçekapı, IV. Vakıf Han’ın karşısı

/ EMİNÖNÜ
401     Sultan I. Ahmed Türbesi (*)     At Meydanı Cad. No:2             / SULTANAHMET
402     Sultan II. Bayezid Türbesi (*)     Beyazıt Camii avlusu                              / BEYAZIT
403     Sultan II. Mahmud Türbesi (*)     Divanyolu Cad.                            / ÇEMBERLİTAŞ
404     Sultan II. Selim Türbesi (*)     Ayasofya Müzesi bahçesi       / SULTANAHMET
405     Sultan III. Mehmed Türbesi (*)     Ayasofya Müzesi bahçesi        / SULTANAHMET
406     Sultan III. Murad Türbesi (*)     Ayasofya Müzesi bahçesi       / SULTANAHMET
407     Sultan III. Mustafa ve Sultan III. Selim Türbesi (*)     Laleli Külliyesi

/ AKSARAY
408     Sultan I.Mustafa-I.İbrahim Türbesi     Ayasofya Müzesi bahçesi              / SULTANAHMET
409     Sultan V. Mehmed Reşad Türbesi (*)     Boyacı Sok.                                                  / EYÜP
410     Sun’ullah Efendi Türbesi     Kırçeşme Mah. İtfaiye Cad.

(Hüsambey Camii Bahçesi)                         / FATİH
411     Süleyman Ağa Türbesi     Düğmeciler Cad. Tahta Minare Cad. karşısı /EYÜP
412     Süleyman Çavuş Türbesi     Eyüp Emniyet Amirliği civarı                       / EYÜP
413     Süleyman Ekmeleddin Türbesi     Sofular mahallesi                                       / FATİH
414     Süleyman Hilmi Tunahan Efendi Türbesi     Karacaahmed Kabristanlığı

/ ÜSKÜDAR
415     Sümbül Efendi Türbesi

{Sümbül Efendi Tekkesi} (*)
Sümbül Efendi Tekkesi, Kocamustafapaşa Külliyesi

içi                                     / KOCAMUSTAFAPAŞA
416     Onsekiz Sekbanlar Türbesi     Şehzade Camii civarı                  / ŞEHZADEBAŞI
417     Şehzade Mahmud Türbesi (*)     Kalanderhane Mah. Şehzade Camii kıble avlusu

/ ŞEHZADEBAŞI
418     Şehzade Mehmed Türbesi (*)     Kalanderhane Mah. Şehzade Camii avlusu

/ ŞEHZADEBAŞI
419     Şehzadeler (Şehzadegân) Türbesi     Ayasofya Müzesi bahçesi       / SULTANAHMET
420     Şehzadeler Türbesi     Eyüp Sultan Camii mihrabı, Bulak Mustafa Paşa Türbesi’nin sol tarafında                               / EYÜP
421     Şehzadeler Türbesi (*)     Çarşamba, Yavuz Sultan Selim Camii avlusu

/ FATİH
422     Şehzadeler ve Kadınlar Türbesi (*)     Ortaköy, Yahya Efendi Sok.                 / BEŞİKTAŞ
423     Şemsi Ahmed Paşa Türbesi (*)     Şemsi Paşa Külliyesi                            / ÜSKÜDAR
424     Şenlik Dede Türbesi     Vişnezade Mah. Şenlik Dede, Çatlak Çeşme Sok. No:46                                                    / BEŞİKTAŞ
425     Şeyh Abdülmecid Sivasi Efendi Türbesi  {Sivasi Tekkesi)     Nişanca Cad.

/ EYÜP
426     Şeyh Abdülahad Nuri Efendi Türbesi

(Sivasi Tekkesi)
Nişanca Cad. Abdülmecid Sivasi Türbesi yanı

/EYÜP
427     Şeyh Abdülkadir Efendi Türbesi     Eski-Yeni Cadde üzerinde, Faik Paşa Konağı’nın yanı

/ EYÜP
428     Şeyh Abdullah Kaşgari Türbesi

(Kaşgari Tekkesi)
Kaşgari Tekkesi Camii avlusu

/ EYÜP
429     Şeyh Ahmed Kamil Efendi Türbesi

(Şeyh Türlü Tekkesi)
Hatice Sultan Mah. Niyazi Mısri Sokağı,

467. Pafta, 2525. Ada                      / EDİRNEKAPI
430     Şeyh Ahmed Türbesi

(Merkezzade Şeyh Ahmed Efendi)
Silahtar Ağa Cad., Şah Sultan Camii’nin kıble tarafı

/ EYÜP
431     Şeyh Bahçıvan Mehmed Arif Dede Türbesi     Yenibahçe, Hüsrev Paşa Türbesi’nin giriş kapısı karşısı                                                           / FATİH
432     Şeyh Cemaleddin Uşşaki Efendi Türbesi (Cemaleddin Uşşaki Tekkesi)     Eğrikapı karşısında, Hirami Ahmed Paşa Camii’nin kıble tarafında                                               / EYÜP
433     Şeyh el-Hac Seyyid Mehmed Haşim Türbesi     Ali Fakih Mah. Kocamustafapaşa Cad.

(Sümbül Efendi Camii Müştemilatı)           / FATİH
434     Şeyh Sinan Erdebili Türbesi     Topkapı Mezarlığı                           / BAYRAMPAŞA
435     Şeyh Galib Dede Türbesi (*)     Galata Mevlevihanesi, Divan Edebiyatı Müzesi girişi, Tünel                                                   / BEYOĞLU
436     Şeyh İbrahim Fahreddin Efendi Türbesi  (Nureddin Cerrahi Tekkesi)     Karagümrük, Derviş Ali Mah.Nureddin Tekkesi  Sok.

/ FATİH
437     Şeyh Ahmed İzzet Efendi (Lokmacı Dede) Türbesi     Lokmacı Dede Sokağı, Çarşamba Otobüs Durağı karşısı                                                           / FATİH
438     Şeyh Mehmed Şemseddin Efendi Türbesi (Seyyid Şemseddin Kadiri

Türbesi)
Mimar Sinan Mah. Keçeciler Cad.

(Akşemsettin Camii yakını)                          / FATİH
439     Şeyh Mehmed Murad Efendi Türbesi

(Mesnevihane Tekkesi)
Tevkii Cafer Mah. Sancaktar Yokuşu Sok. (Mevlevihane Camii Avlusu)                      / FATİH

 

 


440     Şeyh Mehmed Zafir Türbesi

(Ertuğrul Tekkesi Türbesi)
Cihan Numa Mah. Eski Yıldız Cad. No: 4

/ BEŞİKTAŞ
441     Şeyh Süleyman Safi Efendi Türbesi     Muhtesip İskender Camii yakını, Karagümrük

/ FATİH
442     Şeyh Seyyid Nureddin Türbesi

(Şeyh Seyyid Alaaddin Efendi Türbesi)
Ali Fakih Mah. Kocamustafapaşa Cad.

(Sümbül Efendi Camii Müştemilatı)           / FATİH
443     Şeyh Vefa Hz. Türbesi (*)     Vefa Camii Avlusu                                        / VEFA
444     Şeyh Yahya Efendi Türbesi (*)     Yıldız Mah. Yahya Efendi Sok.           / BEŞİKTAŞ
445     Şeyh Yakup Efendi Türbesi     Ali Fakih Mah. Kocamustafapaşa Cad.

(Sümbül Efendi Camii Müştemilatı)           / FATİH
446     Şeyhülislam Ali Efendi Türbesi     Edirnekapı Mezarlığı, Fethi Çelebi Cad. ile Münzevi Caddesi’nin birleştiği yerde                            / EYÜP
447     Şeyhülislam Mehmed Arif Efendi Türbesi     Fethi Çelebi Cad. ile Otakçı Başı Caddesi’nin birleştiği yerde                                               / EYÜP
448     Şeyhülislam Tekkesi Türbesi     Baba Haydar Mevkii, Balcı Yokuşu üzeri, Maslak Yokuşu karşısı                                               / EYÜP
449     Şirmerd Çavuş ve Kızı Kamer Hatun Türbesi     Murat Paşa Mah. Vatan Cad.

(Murat Paşa Camii Avlusu)                         / FATİH
450     Şu’be (Şube) Hz. Türbesi     Eğrikapı-Şişhane Cad. üzeri                        / FATİH
451     Takkeci İbrahim Baba Türbesi     Takkeci İbrahim Ağa Cami bahçesi        / TOPKAPI
452     Talat Paşa Türbesi     Abide-i Hürriyet Tepesi                                 / ŞİŞLİ
453     Tek (Üç) Gözlü Mehmed Efendi Türbesi     Hacı Kadın Mah. Hacı Kadın Sok.

/KOCAMUSTAFAPAŞA
454     Telli Baba Türbesi     Rumelikavağı Mevkii                             / SARIYER
455     Tezveren Dede Türbesi     Divanyolu Cad. Sultan II. Mahmud Türbesi’nin kapısının karşısında                     / ÇEMBERLİTAŞ
456     Tezveren Dede Türbesi     Paşabahçe Cam Fab. girişi ve İncirliköy Muhtarlığı’nın yanı                                  / BEYKOZ
457     Tezveren Dede Türbesi     Langa                                                       / EMİNÖNÜ
458     Turabi Baba Türbesi (*)     Camii Kebir Mah. Turabi Baba Cad.

/ KASIMPAŞA
459     Tuz Baba Türbesi     Uzunca Ova Cad. Türkali Mah. No:22 /BEŞİKTAŞ
460     Türk Ahmed Paşa Türbesi                                                                         / EYÜP
461     Uyku Dede Türbesi     Ali Fakih Mah. Ağaç Kakan Caddesi

/ KOCAMUSTAFAPAŞA
462     Uzun Evliya Türbesi     Ortaçeşme, Uzun Evliya Camii bahçesi    / BEYKOZ
463     Uzun Sucaeddin Hz. Türbesi     Keçecizade Camii bahçesi                        / EMİNÖNÜ
464     Ümmü Gülsüm Hatun Türbesi     Tarakçılar Cad. Mahmudpaşa                   / EMİNÖNÜ
465     Ümmi Sinan Efendi Türbesi

(Şeyh Nasuh Efendi Tekkesi)
Düğmeciler

/ EYÜP
466     Üryanizade Esad Efendi Türbesi (*)     Eyüp Sultan Mah. Camii Kebir Cad.            / EYÜP
467     Üsküdar Mevlevihanesi Türbesi (*)     Doğancılar Cad.                                   / ÜSKÜDAR
468     Yakub Ağa Türbesi     Abdurrahman Şeref Bey Caddesi, Aşhane Sokağı üzeri, Otakçılar                                              / EYÜP
469     Yakub Afvi Efendi Türbesi     İnadiye                                                  / ÜSKÜDAR
470     Yakub Germiyani Efendi Türbesi     Sümbül Efendi Camii civarı

/ KOCAMUSTAFAPAŞA
471     Yatağan Mustafa Dede Türbesi     Yatağan Mescidi yanında                         / EĞRİKAPI
472     Yavuz Er Sinan Türbesi     Sağrıcılar Camii’nin mihrabı              / UNKAPANI
473     Yedi Emirler Türbesi     Şeyh Resmi Mahallesi, Baş İmam Sokağı    /FATİH
474     Yedi Emirler Türbesi     Cambaziye Camii, Silivrikapı civarı

/KOCAMUSTAFAPAŞA
475     Yedi Şehitler Türbesi     Kazlıçeşme                                / ZEYTİNBURNU
476     Yenikapı Mevlevihanesi Türbesi

(Osman Selahaddin Dede Türbesi)

(Safiyyüddin Musa Dede Türbesi)

(Şeyh Abdurrahim Dede Türbesi)

Merkez Efendi Mah. Mevlevihane Cad.

/ MEVLANAKAPI
477     Yıldız Dede Türbesi

(Şeyh Necmeddin Efendi Türbesi)
4. Valıf Han karşısı                               / EMİNÖNÜ
478     Yolcuzade Türbesi     Arap Camii avlusu                             / KARAKÖY
479     Yusuf Baba Türbesi

(Baba Yusuf Sivrihisari Türbesi)
Eyüp Sultan Türbesi’nin avlu çıkış kapısının karşısı

/ EYÜP
480     Yunus Dede Türbesi     Balık Pazarı, Galata                               / BEYOĞLU
481     Yûşa Nebî Türbesi     Anadolu Kavağı yolu, Yuşa tepesi          / BEYKOZ
481     Zakirzade Abdullah Efendi Türbesi     Karacaahmed Tekkesi arkası               / ÜSKÜDAR
482     Zal Mahmud Paşa Türbesi (*)     Feshane Cad. Zal Mahmud Paşa camii haziresi

/ EYÜP
483     Şeyh Mustafa Zekai Efendi Türbesi

(Ümmü Sinan Tekkesi) (Oruç Baba)
Arpa Emini Mah. Kürkçübaşı Sok.. Şehremini

/ TOPKAPI
484     Zenbilli Ali Cemali Efendi Türbesi     Sinan Ağa Mah. Zeyrek Yokuşu                 / FATİH
485     Zeynep Hanım ve Kamil Paşa Türbesi     Zeynep Kamil Hastanesi Bahçesi        / ÜSKÜDAR
486     Zeynep Hatun Türbesi     İdrisköşkü civarı, Türbe Sokağı’nın sol köşesi

/EYÜP
487     Zuhurat Baba Türbesi                                                                  / BAKIRKÖY

 

 

 

 

13 responses to “Holy places

 1. Pingback: Homepage

 2. muhteşem bir site muhteşem fotoğraflar.

 3. good work i appreciate ur time taken to write and search all this ..amateur is just a word,i will say passionate!so i thank u in the name off all taht found what they r looking for!
  u can add the ortodox church romanian Sf.PARASCHIVA from Istanbul!
  good luck and GOD BLESS!
  and is EASTER TODAY so HRISTOS A-NVIAT!!!

 4. Dear Brother, I like your works… You’re a good amateur… You walk around and take pictures. That’s very creative! :)

  But I don’t write the words to criticize your works. I think this page’s title musn’t be the “Holy Places”. Don’t you think religious would be better?

  Hey Men! God Bless you…

  Muckkkk!

 5. Hi and thank you, Özgür, for both responses.

  My interest is private; I know that the said Byzantine monastery is mentioned here and there in some texts, but there are hardly any images or pictures of it. I am fascinated by Byzantine history and the beautiful churches that were erected during the time of this empire in ummm… — Constantinople :))))

  You had so many pictures — I stopped and looked at the site hoping I’d find something.
  But it’s tough to cover everything in a city like yours.

 6. Hi Nimmi,

  there are two Manastir Mosqe in Topkapi district. Both of them church mosque, they are important in Christian religion. There are some stories for them related to Jesus Prophet.

  I am sending a response from my private e-mail. If you send detailed request , I may help you.

  regards
  Özgür from Istanbul, not Constantinople :)

 7. Hello,

  Yours is an amazing website…!
  To take upon a challenge of this proportion as a hobby — I find it simply mind-boggling :)

  I had to add a few comnments, because I am deeply impressed.
  I was searching for info on Manastir Mescidi Mustafa (also known as: Manastir Mescidi Topkapi OR Cavus Mescidi) in Istanbul (or Constantinople!..).

  May I dare to ask if you have a tip for me as to where I might find a photo or two? Preferably with English, Greek, or German text?
  Thank you very much!
  And once again congratulations for your website, your fervor, your work..

  Sincerely, Nimmi

 8. İstanbul city very beatiful

 9. Hi thanks istanbulstreets

 10. Hi Kadıköy

 11. n6QsIQ

 12. Pingback: Assumption Church, Moda Kadikoy « Istanbul through my eyes