Fatih, Hafiz Ahmed Paşa Camii (Hafiz Ahmed Pasha Mosque)


Hafız Ahmed Paşa Camii, Hafiz Ahmed Pasha Mosque, Fatih-Istanbul, pentax k10d

Hafız Ahmed Paşa Camii, Hafiz Ahmed Pasha Mosque, Fatih-Istanbul, pentax k10d

small and historical mosque at Fatih district with a fantastic garden.

3 responses to “Fatih, Hafiz Ahmed Paşa Camii (Hafiz Ahmed Pasha Mosque)

 1. Pingback: Tweets that mention Fatih, Hafiz Ahmed Paşa Camii (Hafiz Ahmed Pasha Mosque) | Istanbul through my eyes -- Topsy.com

 2. TARİHÇESİ:

  Fatihi Camii yakınında, Küçük karaman semti ile Fatih ve Hafız Paşa caddeleri arasında yer almaktadır. IV. Murat’ın Sadaret Kaymakamı ve Sadrazamı Hafız Ahmet Paşa tarafından H.1004/M.1595 yılında Medrese,Darü’l Kurra ve Sebil ile birlikte yaptırılmıştır. Hafız Paşa, Sebilin yanındaki hazirede medfundur.Hadika’da ana kapı üzerinde 5 beyitlik bir tarih kitabesi bulunduğu kaydedilmektedir. Bir gece Ahmet Paşa,rüyasında Fatih’i görür,”Niçin benim camimin yanında bir cami yaptırarak cemaatımı aldın”diye Hafız Paşayı azarlayarak boynunu vurdurur.Ahmet Paşa uyanır uyanmaz rüyasını tabir ettirir.Sonra rüyasının aslı çıkar.Yetmiş gün sonra Hafız Paşa ölür.Mezara gömülürken lahdi kenarından bir taş yuvarlanıp Hafız Paşanın başını kılıç gibi keser.Bu herkesin dilinde söylenir.Meşhurdur.

  MİMARİ YAPISI :

  Hafız Ahmet Paşa tarafından yaptırılan cami,medrese,Darü’l kurra,sebil ve çeşmeden oluşan külliye 1918 Fatih yangınında harap olmuş, 14 adet medrese dışında kalan bütün bölümleri yıkılmış,duvarların bir bölümü ayakta kalabilmiştir.Tuğla örgülü olan medrese hücreleri,bir ara İst.Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından teberrükat deposu olarak kullanılmıştır.

  DİĞER BİLGİLER:

  Halen caminin bir Müezzin-Kayyımı bulunmaktadır.Meşrutası yoktur.vakit namazlarında 25-30 Cuma namazlarında 80-100 cemaatı bulunmaktadır

 3. Pingback: Tweets that mention Fatih, Hafiz Ahmed Paşa Camii (Hafiz Ahmed Pasha Mosque) | Istanbul through my eyes -- Topsy.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.