Emir Buhari Tekkesi


Emir Buhari Tekkesi, Ayvansaray, Istanbul, pentax k10d

Emir Buhari Tekkesi, Ayvansaray, Istanbul, pentax k10d

some photos from 2009, restoration of Emir Buhari’s Tekkias

4 responses to “Emir Buhari Tekkesi

 1. Pingback: Searching4Answers.com

 2. Pingback: Tweets that mention Emir Buhari Tekkesi | Istanbul through my eyes -- Topsy.com

 3. Pingback: Tweets that mention Emir Buhari Tekkesi | Istanbul through my eyes -- Topsy.com

 4. i’nden sonra İstanbul’da faaliyete geçen ikinci Nakşibendi tekkesi Emir Buhari Tekkesi olmuştur.

  EMİR BUHARİ TEKKESİ

  Emir Buhari Tekkesi, Nakşibendi tarikatını İstanbul’a getiren ve “Emir Buhari” olarak anılan Buharalı Şeyh Ahmet Efendi (ö:1516) tarafından 1512-13 (H.918) yılında kurulmuştur. Şeyh Ahmed Efendi’nin gömülü olduğu Unkapanındaki Emir Ahmed Buhari Tekkesi’nden sonra İstanbul’da faaliyete geçen ikinci Nakşibendi tekkesi Emir Buhari Tekkesi olmuştur.

  Emir Buhari Tekkesi, Atik Mustafa Paşa Mahallesi’nde, 2871 ada, 1 parsel üzerinde yer almaktadır.

  Mülkiyeti Vakıflar İdaresi’ne ait olan tekke yapısı, 2005 yılında tahsis edildiğinde sadece 3 duvarı ayakta kalmıştı.

  Emir Buhari Tekkesi’nin projeleri 2006 tarihinde İl Özel İdaresi katkılarından faydalanılarak hazırlatılmış ve yine aynı yıl içinde Anıtlar Kurulundan onaylatılmıştır. 2006 tarihinde imzalanan sözleşme ile Restorasyonuna başlanmıştır. 1 yıl içinde çalışmaları tamamlanmış olan Emir Buhari Tekkesi şu an mescid olarak kullanılmaktadır.

  EMİR BUHARİ TEKKESİ HAREM-SELAMLIK YAPISI

  Emir Buhari Tekkesi arsası üzerinde bulunan harem-selamlık yapısı daha önce
  yanarak yok olduğu için bu alan zamanla gecekondular tarafından işgal edilmiştir. Varlığı Pervititich haritasında da tespit edilen bu parsel üzerindeki yapılar kaldırılarak kazı çalışmaları yapılmış, yapının temel izlerine ulaşılmıştır.

  Harem-selamlık yapısına ait projeler projeleri 2008 tarihinde İl Özel İdaresi katkılarından faydalanılarak hazırlatılmış Anıtlar Kurulundan onaylatılmış ve 2009 yılında restorasyon çalışmaları başlatılmıştır.

  Restorasyonların tamamlanması ile Emir Buhari Tekkesi kompleks bir yapı olarak hayata kazandırılacaktır.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s