Tercüman Yunus Camii, Fatih


Tercüman Yunus Camii, Tercüman Yunus Mosque, Fatih Drama caddesi, İstanbul, pentax k10d

Tercüman Yunus Camii, Tercüman Yunus Mosque, Fatih Drama caddesi, İstanbul, pentax k10d

.

Yunus Ağa was the translator of Kanuni Sultan Süleyman (Magnificent Süleyman). Tercüman Yunus Ağa began to made on 1541. After he’s dead, his brother Mustafa Ağa completed.

Tercüman Yunus Ağa’s grave is on the left side of the mosque , well maintained cemetery. Today, there is a Islamic course  for girls on garden.

Tercüman Yunus Ağa Camii

Tercüman Yunus Ağa Camii

One response to “Tercüman Yunus Camii, Fatih

 1. TARİHÇESİ :

  Fatih, Draman Caddesi üzerinde bulunan bu cami, Kanuni Sultan Süleyman’ın tercümanlarından Yunus Ağa tarafından H.948/M.1541 tarihinde yapımına başlanmış, vefatı üzerine kardeşi Mustafa Ağa tarafından tamamlanmıştır. H.1142/M.1729 yılında yanması üzerine Sultan III. Ahmed tarafından yeniden ihya edilmiş ve 1914’de tehlikeli bir durum arzettiği için yıktırılmış, fevkani olarak yeniden yapılmıştır. Evvelce dikdörtgen planlı, çatılı, kagir, mihrabı sade, minberi ahşap olan camiin içinde ve dışında kadınlar mahfili bulunmaktadır. Şadırvan ile son cemaat mahalli de betondan yeniden yapılmıştır.

  MİMARİ YAPISI :

  1985 yılında Vakıflar İdaresinin ve Camii derneğinin işbirliği ile tamirine başlanmış olup dört duvar üzerine ana bir kubbe konulmuş, mihrab ve kürsü çini ile tezyin edilmiştir.Son cemaat mahalli ile minare ve diğer aksamı yeniden yapılmıştır.

  DİĞER BİLGİLER :

  Caminin sol tarafı ile mihrabı önündeki mezarlığı bakımlı olup, Tercüman Yunus Ağa ile birlikte birçok seçkin kişi burada medfundur. Bitişiğinde Tercüman Yunus Kız Kur’an Kursu ve Erkek Kur’an Kursu yatılı ve gündüzlü olarak faaliyettedir. Kafi tuvaleti, abdest alma yeri, musalla taşı bulunan caminin bir imam-hatip görev yapmaktadır. Meşrutası vardır.Vakit namazlarında 50-60, Cuma namazlarında ise 180-200 cemaati bulunmaktadır.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.